Akt założycielski ośrodków mediacji

Zważywszy, że:

 1. profesjonalizacja rynku mediacji w Polsce wymaga aby mediacje prowadzili doświadczeni specjaliści,
  co zwiększa zaufanie społeczne do mediacji,
 2. podstawą powodzenia mediacji jest profesjonalizm mediatorów i zagwarantowanie stronom bezpieczeństwa poprzez stosowanie jednolitych standardów etycznych, zasad prowadzenia mediacji,
  a także podnoszenie kompetencji mediatorów,
 3. profesjonalizm radców prawnych mediatorów opiera się na zawodowej wiedzy, doświadczeniu, zakresie prowadzonej praktyki i wysokich standardach etycznych zawartych w obowiązującym radców prawnych Kodeksie Etyki Radcy Prawnego,
 4. stałe świadczenie przez radców prawnych pomocy prawnej, zwłaszcza w sprawach gospodarczych i stała współpraca z wymiarem sprawiedliwości z zachowaniem najwyższej staranności a także obecność radców prawnych w mediacji od początku jej powstania w polskim systemie prawnym, czyni naturalnym aktywny udział naszego środowiska w dalszym rozwoju mediacji, jako metodzie rozwiązywania sporów,
 5. ciągłe podnoszenie wiedzy, kompetencji i jakości świadczonych usług prawnych jest wpisane w zasady wykonywania zawodu radcy prawnego,
 6. szersze korzystanie z mediacji przez społeczeństwo jest możliwe przy jednoczesnym zapewnieniu łatwego dostępu do ośrodków mediacji, w których mediacja prowadzona jest według tych samych reguł
  z zapewnieniem wysokich standardów organizacyjnych i merytorycznych,
 7. samorząd radców prawnych zrzesza radców prawnych mediatorów z całego kraju, działających
  na obszarach właściwych Okręgowych Izb Radców Prawnych,
 8. przy każdej Okręgowej Izbie Radców Prawnych istnieje Ośrodek Mediacji lub jest prowadzona w Izbie Lista Radców Prawnych Mediatorów o sprawdzonych kompetencjach,

 

Okręgowe Izby Radców Prawnych wychodząc naprzeciw tym potrzebom, tworzą w dniu dzisiejszym ogólnopolską sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych (OMRP).

 

Podstawą działania OMRP jest przyjęty w dniu dzisiejszym Kodeks Etyczny Radcy Prawnego Mediatora, który będzie stosowane przez każdego Radcę Prawnego – Mediatora (KERPM). Sygnatariusze OMRP przyjmują do stosowania KERPM wraz z deklaracją stosowania  Standardów Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora. OMRP wypracuje równolegle standardy obejmujące kryteria wpisu na listę mediatorów, standardy prowadzenia szkoleń dla mediatorów poszerzających ich kompetencje. Ujednolicenie działań w powyższych płaszczyznach umożliwi szerokie propagowanie idei mediacji poprzez zaoferowanie obywatelom ogólnodostępnej sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, gwarantujących stronom i wymiarowi sprawiedliwości wysoki poziom prowadzenia mediacji w całej Polsce.

 

Przystąpienie każdej z OIRP jest dobrowolne i oznacza stosowanie wspólnie wypracowanych zasad
i standardów oraz dobrowolne wdrażanie przyjętych przez OMRP rekomendacji.

Przystępujące OIRP mają prawo posługiwania się nazwą i logo OMRP, korzystania z wiedzy, doświadczeń
i potencjału sygnatariuszy.

OIRP będą dążyć do zrealizowanie głównego celu OMRP, czyli popularyzacji mediacji w społeczeństwie, poprzez stałe podnoszenie kompetencji radców prawnych mediatorów, doskonalenie procedur mediacyjnych
i unowocześnianie zaplecza mediacyjnego.

 

Utworzenie OMRP jest wkładem radców prawnych w ujednolicanie i podnoszenie poziomu mediacji w Polsce.

  

Warszawa 16 października 2017 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

lp.nazwa plikutypwielkość
1.Akt zawiązania Ośrodka Mediacji OIRP w Katowicachpdf250,36 [KB] POBIERZ
2.Regulamin postępowania mediacyjnegopdf670,79 [KB] POBIERZ
3.Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatorapdf407,51 [KB] POBIERZ
4.Statut Ośrodka Mediacji OIRP w Katowicachpdf604,40 [KB] POBIERZ
5.Taryfa opłatpdf693,08 [KB] POBIERZ
6.Uchwały powołujące Ośrodek Mediacji OIRP w Katowicachpdf1 262,53 [KB] POBIERZ
7.Wniosek o wpis na listę mediatorówpdf325,25 [KB] POBIERZ
8.Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnegopdf569,62 [KB] POBIERZ
9.Zasady etyki mediatorapdf377,81 [KB] POBIERZ
10.Lista mediatorów Ośrodka Mediacji OIRP w Katowicachpdf204,23 [KB] POBIERZ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE