O izbie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach jest osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) utworzoną przez Krajową Radę Radców Prawnych. Jest jedną z jednostek samorządu zawodowego, reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i sprawującego pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony (art. 17 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego powiązane jest z obowiązkową przynależnością do samorządu zawodowego. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu najszerzej rozumianej pomocy prawnej, w tym od 1 lipca 2015 r. obejmuje także występowanie przed sądami w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach pełni istotną rolę w funkcjonowaniu samorządu radców prawnych. Zrzeszając wszystkich radców prawnych i aplikantów zamieszkałych na jej terenie, pełni kontrolę dyscyplinarną nad sposobem wykonywania zawodu radcy prawnego oraz organizuje i prowadzi szkolenia dla radców prawnych, przygotowując również aplikantów w ramach aplikacji do wykonywania zawodu radcy prawnego. Rolą naszej Izby jest również współdziałanie w kształtowaniu i współtworzeniu prawa, zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez edukację prawniczą oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach aktywnie działa również na polu naukowym, kulturalnym i integracyjnym. Pod jej auspicjami lub w ramach udzielanego patronatu organizowane są liczne konferencje naukowe, warsztaty, szkolenia, ale także wydarzenia kulturalne i sportowe, integrujące nie tylko radców prawnych, ale całe środowisko prawnicze.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej, na której każdy radca prawny i aplikant znajdzie najważniejsze informacje związane z wykonywaniem zawodu i odbywaniem aplikacji, a wszyscy inni – informację o zawodzie radcy prawnego i naszej aktywności zarówno wewnątrz samorządu jak i publicznej.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE