Prezydium Rady

r.pr. Zbigniew Głodny

Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego LEGIS w Katowicach.

Urodzony w Rudzie Śląskiej, studia ukończył na Uniwersytecie Śląskim. Aplikację radcowską odbywał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Funkcję Skarbnika Rady OIRP w Katowicach pełni od 2013 roku.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie upadłościowym i prawie restrukturyzacyjnym.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 426.

Zainteresowania :

  • - zawodowe: proces upadłości podmiotów gospodarczych
  • - psychologia
  • - muzyka klasyczna
  • - literatura faktu
  • - aktywny wypoczynek

r.pr. Katarzyna Jabłońska

Partner w Kancelarii Radców Prawnych „AKCES” spółka partnerska w Katowicach.

Studia ukończyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego a aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, pełniąc funkcję starosty roku. Egzamin radcowski złożyła w 2001 i od tego czasu stale pracuje na rzecz samorządu radcowskiego. Przez wiele lat zajmowała się kwestiami związanymi z aplikacją radcowską.  Była opiekunem roku, następnie pełniła funkcję kierownika aplikacji, będąc jednocześnie członkiem Prezydium Rady OIRP Katowice. W latach 2010-2016 pełniła przez dwie kadencje funkcję Wicedziekana ds. Aplikacji w śląskiej OIRP. W tym czasie była także członkiem Komitetu ds. Aplikacji przy KRRP a obecnie jest członkiem Komisji ds. Aplikacji przy KRRP. Od wielu lat jest także egzaminatorem aplikantów, m.in. z etyki i zasad wykonywania zawodu.

Obecnie jest członkiem Prezydium  Rady OIRP w Katowicach a w zakresie jej obowiązków zawierają się m.in. sprawy integracji środowiska radcowskiego (taki jak organizacja wydarzeń kulturalnych, plenerowych, sportowych, uroczystości z udziałem radców prawnych), nadzór nad programami edukacyjnymi w szkołach oraz sprawy dotyczące nowoczesnych technologii. Jest także przewodniczącą Komisji ds. współpracy z młodymi radcami prawnymi, działającej przy OIRP w Katowicach.

Odznaczona złotą odznaką za zasługi dla samorządu radców prawnych.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego prawa umów handlowych, prawa spółek, prawa pracy i prawa administracyjnego.

Miłośniczka Włoch, języka włoskiego, włoskiego stylu życia, włoskiej kultury i kuchni.

Coroczna uczestniczka Prawniczych Warsztatów Artystycznych, gdzie śpiewa ballady i piosenkę aktorską.

Właścicielka psa labradora, należy także do dwóch kotów:)


r.pr. Piotr Ligus

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1988-1990 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej . Następnie przez sześć lat orzekał na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Bielsku-Białej.

Od 1997 roku samodzielnie prowadzi  kancelarię radcy prawnego w Bielsku-Białej. Zajmuje się głównie prawem gospodarczym , spółdzielczym , medycznym i oświatowym.

Od 20 lat pełni funkcje syndyka , nadzorcy sądowego, a od ubiegłego roku doradcy restrukturyzacyjnego. W ramach tych działań przeprowadził kilkadziesiąt postępowań upadłościowych , układowych i restrukturyzacyjnych.

Przez 17 lat był Przewodniczącym Rady  Zespołu Szkół Społecznych ( największa szkoła społeczna w województwie śląskim).

Aktualnie jest członkiem kilku rad nadzorczych nowo powstałych innowacyjnych spółek prawa handlowego ( tzw. firmy  start-up)

Od kilku lat jest egzaminatorem z prawa cywilnego w ramach egzaminów radcowskich.

Jest członkiem Rady OIRP w Katowicach od kilku kadencji  oraz członkiem Prezydium Rady drugą kadencję.

Wielokrotny mistrz Polski prawników, a także radców prawnych w tenisie.


r.pr. Grzegorz Łaszczyca

Radca prawny prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca łączy świadczenie pomocy prawnej z pracą naukową. Kieruje Katedrą Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, w szczególności 7 monografii naukowych, podręcznika akademickiego oraz komentarza do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Ostatnio redaktor Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego. Ukończył aplikację sądową i radcowską. 

Pełnił funkcję kierownika aplikacji w OIRP w Katowicach. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 2013 r. jest Wicedziekanem Rady OIRP w Katowicach ds. wykonywania zawodu. 

Zainteresowania: literatura, muzyka i podróże.


r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek

Wspólnik w ADP, Popiołek Adwokaci i Doradcy, Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych sp.k. w Katowicach.

Ślązaczka urodzona w Katowicach, studia ukończyła na Uniwersytecie Śląskim.

Aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Funkcję Sekretarza Rady OIRP w Katowicach pełni od 2013 roku.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie ochrony konkurencji i konsumentów.

Zainteresowania:

  • - zawodowe: prawo spółek, ochrona danych osobowych, ustawa o radcach prawnych oraz samorząd radców prawnych,
  • - Śląsk i wszystko co z nim związane,
  • - narciarstwo alpejskie i turystyka górska,
  • - muzyka, podróże, ekologia i koty.

r.pr. Janusz Wiltos

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zawód radcy prawnego wykonuje od 1977 r. W latach 1984 - 1997 - dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Aktualnie pomoc prawną świadczy w ramach kancelarii radcowsko - adwokackiej.

Począwszy od 1995 r. czynnie uczestniczy w pracach organów OIRP w Katowicach pełniąc kolejno funkcje: sekretarza Rady, wicedziekana ds. zawodu i obecnie - członka Prezydium odpowiadającego m.in. za organizację szkolenia zawodowego.

Przez jedną kadencję sprawował funkcje członka KRRP oraz sędziego w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym.


r.pr. Marek Wojewoda

Radca prawny Marek Wojewoda, przyszedł na świat w Gliwicach w połowie ubiegłego wieku i nadal po nim chodzi, co uważa za osobisty sukces. Z powodu wrodzonego wstrętu do matematyki ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, po czym - z  braku innego zajęcia - odbył aplikację radcowską w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Katowicach (1977). Długo bronił się przed prawniczą robotą, imał się  różnych zajęć, książki nawet pisał, ale w końcu w 1994 roku założył kancelarię i tak już zostało. Obecnie jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych WOJEWODA Sp.p. w Gliwicach.

W samorządzie zaczynał w 1995 roku jako wizytator, a od 1999 r. zasiada w Radzie OIRP w Katowicach – przez cztery kadencje pełnił obowiązki skarbnika, po czym otrzymał gabinet wicedziekana i Redaktora Naczelnego kwartalnika Izby, „Radcy.pl”.

Zgadza się odbierać wyłącznie medale samorządowe: złotą odznakę za zasługi dla samorządu radców prawnych oraz Medal XXXV.lecia; przez władze państwowe przez to nie odznaczany.

Zajmuje się wszystkim po trochu (z wyłączeniem prawa karnego i rozwodów).

Zainteresowania: niesprecyzowane. Ma 3 koty i psa.


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE