Prezydium Rady

r.pr. Maciej Czajkowski

Radca prawny od 2007 r., wspólnik w GCMC Kancelaria Radców Prawnych Grzegorz Chycki Maciej Czajkowski s.c.

Urodzony w Katowicach, ale mocno związany z Cieszynem, gdzie spędził beztroskie lata młodości. Studia wyższe ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację radcowską natomiast odbywał w OIRP w Katowicach, gdzie w 2007 r. przeżył również egzamin radcowski.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie telekomunikacyjnym, obsłudze podmiotów gospodarczych oraz sprawach rodzinnych.

Funkcję rzecznika prasowego pełni od 2014 r. Członek Prezydium obecnej kadencji.

Prywatnie interesuje się literaturą (zarówno biernie jak i aktywnie), filmem i nie wyobraża sobie życia bez aktywności sportowej. Głównie tenisista, ale w razie potrzeby wspiera reprezentacje Śląska na Spartakiadach Prawników w koszykówce i piłce nożnej. Nie zginie również na nartach lub snowboardzie. Kucharz amator. Samozwańczy smakosz. Dzięki żonie podróżnik.


r.pr. Zbigniew Głodny

Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego LEGIS w Katowicach.

Urodzony w Rudzie Śląskiej, studia ukończył na Uniwersytecie Śląskim. Aplikację radcowską odbywał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Od 2013 roku zajmował się finansami Izby jako Skarbnik OIRP w Katowicach, w obecnej kadencji pełni funkcję wicedziekana.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie upadłościowym i prawie restrukturyzacyjnym.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 426.

Zainteresowania:

  • - zawodowe: proces upadłości podmiotów gospodarczych
  • - psychologia
  • - muzyka klasyczna
  • - literatura faktu
  • - aktywny wypoczynek

r.pr. Małgorzata Kałuża


r.pr. Piotr Ligus

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1988-1990 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Następnie przez sześć lat orzekał na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Bielsku-Białej.

Od 1997 roku samodzielnie prowadzi  kancelarię radcy prawnego w Bielsku-Białej. Zajmuje się głównie prawem gospodarczym, spółdzielczym, medycznym i oświatowym.

Od 20 lat pełni funkcje syndyka , nadzorcy sądowego, a od ubiegłego roku doradcy restrukturyzacyjnego. W ramach tych działań przeprowadził kilkadziesiąt postępowań upadłościowych, układowych i restrukturyzacyjnych.

Przez 17 lat był Przewodniczącym Rady Zespołu Szkół Społecznych (największa szkoła społeczna w województwie śląskim).

Aktualnie jest członkiem kilku rad nadzorczych nowo powstałych innowacyjnych spółek prawa handlowego (tzw. firmy start-up).

Od kilku lat jest egzaminatorem z prawa cywilnego w ramach egzaminów radcowskich.

Jest członkiem Rady OIRP w Katowicach od kilku kadencji  oraz członkiem Prezydium Rady trzecią kadencję, pełniąc obecnie funkcję Skarbnika Izby.

Wielokrotny mistrz Polski prawników, a także radców prawnych w tenisie.


r.pr. Grzegorz Łaszczyca

Radca prawny prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca łączy świadczenie pomocy prawnej z pracą naukową. Kieruje Katedrą Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, w szczególności 7 monografii naukowych, podręcznika akademickiego oraz komentarza do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Ostatnio redaktor Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego. Ukończył aplikację sądową i radcowską. 

Pełnił funkcję kierownika aplikacji w OIRP w Katowicach. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 2013 r. był Wicedziekanem Rady OIRP w Katowicach ds. wykonywania zawodu. W obecnej kadencji pełni funkcję członka Prezydium.

Zainteresowania: literatura, muzyka i podróże.


r.pr. Ryszard Ostrowski

Radca prawny Ryszard Ostrowski jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Lexus Consulting spółka partnerska w Żorach.

Urodzony w Rybniku, studia ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie również studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Aplikację radcowską odbywał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w latach 2013-2020

Od 2016 r.  Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Od 2020 r. Wicedziekan Rady Okręgowej izby Radców Prawnych.

Odznaczony złotą odznaką za zasługi dla samorządu radców prawnych.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie samorządowym, prawie rodzinnym, prawie pracy, medycznym i spółdzielczym.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żorach 1994-1998.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego I kadencji w latach 1998-2002.

Poseł na Sejm III kadencji w latach 1997-2001.

Odznaczony przez Prezydenta RP srebrnym krzyżem zasługi.

Zainteresowania :

- zawodowe: etyka wykonywania zawodu,

- literatura piękna,

- turystyka,

- sport ( kibic FC Barcelona ),

- właściciel dwóch psów: Labradora  i Beagle´a.


r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek

Wicedziekan Rady OIRP w Katowicach

Partner w ADP Popiołek Adwokaci i Radcowie Prawni spółce partnerskiej w Katowicach.

Ślązaczka, urodzona w Katowicach. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ukończyła studia prawnicze, obroniła pracę doktorską i uzyskała tytuł doktora nauk prawnych.

Aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Od 2013 roku przez dwie kadencje pełniła funkcję Sekretarza Rady OIRP w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie ochrony konkurencji i konsumentów, prawie ochrony danych osobowych.

Prywatnie amatorka turystyki górskiej, narciarstwa alpejskiego, podróży, literatury, muzyki i kotów. W wolnych chwilach domatorka.

 


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE