CENTRUM EDUKACJI PRAWNEJ

Centrum Edukacji Prawnej to działająca od 8 lat stała komisja Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Od obecnej kadencji Rady działa pn. Centrum Edukacji Prawnej i została powołana uchwałą nr 43/XI/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z dnia 23 października 2020r.

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach XI kadencji.

     Celem i zakresem działania Centrum są sprawy dotyczące zwiększenia świadomości prawnej, organizowanie, prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zwiększenia świadomości prawnej i promocji korzystania z usług radców prawnych dla dzieci i młodzieży, przedsiębiorców, seniorów; organizowane konkursów i olimpiad dla dzieci i młodzieży z zakresu objętego edukacją prawną, współpraca z innymi podmiotami w celu propagowania idei edukacji prawnej; poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy i dofinasowań na rzecz organizacji i rozwoju działań edukacyjnych w zakresie zwiększenia świadomości prawnej i promocji korzystania z usług radców prawnych.

     Centrum Edukacji Prawnej prowadzi i realizuje program edukacyjny oparty o lekcje o prawie w ujęciu praktycznym dla kilku liceów ogólnokształcących na Śląsku.

Program w pełnej wersji zakłada 10 pełnowymiarowych lekcji dla jednej klasy w ramach jednego roku szkolnego i jest przewidziany na 3 lata. Program kończy się wydaniem imiennego zaświadczenia o jego ukończeniu. W zależności od potrzeb i zainteresowania program może być skracany lub poszerzany o dodatkowe lekcję. Program jest elastyczny i dostosowywany do potrzeb zainteresowanej szkoły lub podmiotu.

      Centrum oferuje także lekcje tematyczne z zakresu świadomości prawnej dla innych grup w tym w szczególności uczniów szkół podstawowych oraz seniorów. Tematyka to w zależności od grupy osób problemy prawne codzienności np. systemy ocenia, prawa ucznia, prawa nauczyciela - dla uczniów, kwestia związane z problemamimieszkaniowo-bytowymi, zasady spadkowe.

     Centrum realizuje zadania wynikające z art. 3b i art. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w wybranych formach jako samorząd zawodowy radców prawnych.

    Centrum nie prowadzi poradnictwa prawnego lecz uświadamia o istniejących problemach, zagrożeniach i skutkach ich ignorowania, zachęcając do korzystania z usług specjalistów.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE