19.09.2023 r. godz. 14:00 "Przesłuchanie świadka na piśmie oraz podczas rozprawy zdalnej. Problemy praktyczne"

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

Przesłuchanie świadka na piśmie oraz podczas rozprawy zdalnej. Problemy praktyczne

Termin: 19.09.2023 r. godz. 14:00 Czas trwania: 1 h

Podczas webinarium poruszymy zagadnienia, takie jak:

• Dowód z zeznań świadka w procedurze cywilnej – uwagi ogólne 2711 kpc – zeznania świadka na piśmie

• Problemy w praktyce z przesłuchaniem świadków na piśmie

• Postanowienie o dopuszczeniu dowodu

• Pytania stron do świadka

• Termin na złożenie zeznań

• Pouczenie świadka

• Odmowa zeznań

• Zapoznanie stron z pisemnymi zeznaniami świadka

• W jaki sposób można kwestionować złożone przez świadka zeznania na piśmie?

• Przesłuchanie świadka na rozprawie

• Czy zeznania świadka w jednym postepowaniu, mogą zostać wykorzystane w innym postępowaniu?

• Rozprawa zdalna - przesłuchanie świadka podczas rozprawy zdalnej, zmiany KPC dokonane ustawą z dnia 9 maja 2023 r. oraz kolejny projekt nowelizacji kpc - Druk sejmowy 3216

Zapisz się bezpłatnie

Szkolenie poprowadzi: Monika Biała Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w wydziale cywilnym.

https://app.go.wolterskluwer.com/e/es?s=1364398973&e=5055924&elqTrackId=62f4d6b039ae4de0bab272ff2f8a21fe&elq=104b4af9b06844eb87c21170b250e088&elqaid=114477&elqat=1

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE