2022-02-04 | KATOWICE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach Przypomina!

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

KATOWICE, e-mail: szkolenia@oirp.katowice.pl

32/354 00 42 wew.106

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

Przypomina!

Nowy Cykl Szkoleń Zawodowych, rozpoczął się

1 stycznia 2021r. i zakończy się 31 grudnia 2023r.

Wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 punktów szkoleniowych.

„Udział radcy prawnego w formie doskonalenia zawodowego organizowanej przez podmiot inny niż organ samorządu radców prawnych wymaga potwierdzenia w formie zaświadczenia wystawionego i podpisanego przez organizatora, obejmującego tematykę, liczbę godzin, a także termin i formę doskonalenia zawodowego. W przypadku prowadzenia zajęć zaświadczenie powinno także zawierać informację o ich adresatach”

Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu, a za ostatni rok cyklu szkoleniowego

do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego.

Zaświadczenia „obce” prosimy przesyłać na adres szkolenia@oirp.katowice.pl

Prosimy zapoznać się z uchwałą szkoleniową na stronie OIRP Katowice/ szkolenia.

ZAŁĄCZNIKI:

komunikat-szkolenia.pdf (rozmiar: 299.83 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE