Komunikat o szkoleniu w dniu 01.12.2020 r.( 8 pkt)

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje kolejne szkolenie prowadzone w formie webinarium pt:

„Prawo energetyczne - energia elektryczna, gaz i ciepło. Rozdział obrotu i dystrybucji - po co? Umowa kompleksowa, umowa dystrybucji a umowy z zakresu obrotu paliwami i energią. Zasada TPA, co to jest? Prezes URE i jego kompetencje, spory i procedura odwoławcza”

Szkolenie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2020 r.  - godzina rozpoczęcia: 16:30. (8 pkt.)

Wykładowca:r.pr. Tomasz Ogłódek

Jednocześnie informujemy, iż zaproszenia do udziału w szkoleniu wraz z indywidualnym linkiem będą rozsyłane bez potrzeby uprzedniego zgłoszenia na ok. 24 godz. przed mającym się odbyć szkoleniem na adresy mailowe podane Radzie OIRP w Katowicach w kartach ewidencyjnych.

W przypadku zmiany adresu e-mail prosimy o dokonanie aktualizacji na karcie ewidencyjnej dostępnej na naszej stronie.

Link wy­sy­ła­ny jest z ad­re­su ma­ilo­we­go WEEZYCAST a nie OIRP, dla­te­go je­że­li nie wi­dzą Pań­stwo te­go w swo­jej po­cz­cie to pro­si­my do­kład­nie spraw­dzić wszyst­kie fol­de­ry w swo­jej skrzyn­ce a przede wszyst­kim SPAM i KOSZ.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE