2016-03-24 | 

Składki

Wysokości składek członkowskich dla radców prawnych i aplikantów radcowskich

Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 11 marca 2016r. podjęła uchwałę nr 109/IX/2016 w sprawie budżetu KRRP na rok 2016 oraz zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych KRRP.

Nowe  brzmienie uchwały  nr 7/VII/2010  KRRP  przewiduje  podwyższenie   wysokości  składki  członkowskiej  
z  dniem  1  stycznia  2016 r.  z dotychczasowej 78 zł miesięcznie do kwoty 81 zł oraz zmianę składki wnoszonej przez radców prawnych wykonując zawód, a będących emerytami lub rencistami z dotychczasowej 39 zł do kwoty 42 zł.

Jednocześnie zmianie ulega wysokość składki ubezpieczeniowej z dotychczasowej kwoty 22 zł do kwoty 19 zł

W rezultacie powyższych zmian

a). radcowie prawni wykonujący zawód wnoszą składkę członkowską i składkę ubezpieczeniową w 
      niezmienionej wysokości łącznie 100,00 zł

b). radcowie prawni emeryci, renciści wykonujący zawód wnoszą składkę członkowską i składkę
     ubezpieczeniową w niezmienionej wysokości łącznie 61,00 zł.

 

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2016r. wymiar miesięcznych składek dla osób zobowiązanych do ich uiszczania wynosi:

 

Radcowie prawni wykonujący zawód

100,00 zł    (81 zł + 19 zł)

Radcowie prawni niewykonujący zawodu (np. zawieszone prawo, przed uzyskaniem uprawnień itp.)

81,00 zł

Radcowie prawni, emeryci, renciści, wykonujący zawód

61,00 zł   (42 zł + 19 zł )

Radcowie prawni, emeryci, renciści, niewykonujący zawodu

8,00 zł

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE