2020-01-06 | 

Składki

Wysokości składek członkowskich dla radców prawnych i aplikantów radcowskich

Podejmująć uchwałę Nr 151/X/2019  w sprawie zmiany uchwłay o wysokości skłądki członkowskiej Krajowa Rada Radców Prawnych z dniem 1 stycznia 2020 r. zwolnilła z obowiązku uiszczania składek członkowskich radców prawnych - będących emerytami, rencistami lub pobierającaymi świadczenie przedemerytalne czy pieleęgnacyjne, którzy nie wykonują zawodu radcy prawnego. 

 

W rezultacie powyższych zmian

a). radcowie prawni wykonujący zawód wnoszą składkę członkowską i składkę ubezpieczeniową w 
      niezmienionej wysokości łącznie 100,00 zł

b). radcowie prawni emeryci, renciści wykonujący zawód wnoszą składkę członkowską i składkę
     ubezpieczeniową w niezmienionej wysokości łącznie 61,00 zł.

c). aplikanci radcowscy w niezmienionej wysokości 20,00 zł

 

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2020 r. wymiar miesięcznych składek dla osób zobowiązanych do ich uiszczania wynosi:

 

Radcowie prawni wykonujący zawód

100,00 zł    (81 zł + 19 zł)

Radcowie prawni niewykonujący zawodu (np. zawieszone prawo, przed uzyskaniem uprawnień itp.)

81,00 zł

Radcowie prawni, emeryci, renciści, wykonujący zawód

61,00 zł   (42 zł + 19 zł )

Aplikanci radcowscy

20,00 zł

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE