Informacja Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w sprawie wyznaczenia radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018

Informuję Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych zakończeniu procedury wyznaczenia radców prawnych do świadczenia pomocy prawnej w punktach udzielania NPP zlokalizowanych w obszarze działania OIRP w Katowicach na rok 2018

W dniu 6 listopada 2017r. odbyło się posiedzenie Rady OIRP w Katowicach. Rada OIRP w Katowicach podjęła uchwały od Nr 1035/X/2017 do Nr 1070/X/2017 w sprawie wyznaczenia radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku, w punktach zlokalizowanych w 36 powiatach/ miastach na prawach powiatu. Informuję, że w terminie do 13 listopada 2017r. wyznaczeni radcowie prawni zostaną powiadomieni przez Biuro OIRP w Katowicach o wyznaczeniu, za pośrednictwem poczty e-mail. Ponadto, w terminie do 30 listopada 2017r. o wyznaczonych radcach prawnych powiadomione zostaną jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z uchwałami Rady OIRP w Katowicach i zawartymi porozumieniami.

Ustalono także kompletne listy radców prawnych wyznaczonych według kolejności losowania przeprowadzonego dnia 30 października 2017r. Rada OIRP w Katowicach postanowiła, że w przypadku konieczności wskazania starostom powiatów/miast na prawach powiatu, kolejnych radców prawnych do świadczenia pomocy prawnej w roku 2018 w punktach udzielania tej pomocy, ponad lub w miejsce radców prawnych wyznaczonych, uchwałami Rady OIRP w Katowicach od Nr 1035/X/2017 do Nr 1070/X/2017, Dziekan Rady OIRP w Katowicach upoważniony będzie do przekazania w oparciu o ustalone listy, dane kolejnych radców prawnych. O ile to nastąpi, Biuro OIRP w Katowicach powiadomi o tym, kolejno wyznaczanych radców prawnych. Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

r.pr. Ryszard Ostrowski

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE