2020-11-12 | EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ; WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

I rok 2021 - Komunikat dotyczący składania wniosków o wyznaczenie praktyk w Kancelariach

  Szanowni Państwo Aplikanci,

pierwszego roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2021.

 

W związku z rozpoczęciem w styczniu 2021 r. roku szkoleniowego uprzejmie informujemy,

 iż zgodnie z Regulaminem aplikacji radcowskiej aplikant jest zobowiązany do odbywania praktyk.

W miesiącu styczniu 2021r. zajęcia praktyczne dla pierwszego roku aplikacji radcowskiej będą się odbywać w ramach kancelarii świadczących pomoc prawną na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

Prosimy zatem o składanie do dnia 27 listopada 2020r. (data wpływu do OIRP)
Państwa pisemnych propozycji dotyczących radców prawnych prowadzących kancelarie, w których proponują Państwo odbywanie tych zajęć.

W piśmie należy wskazać rok aplikacji, imię i nazwisko radcy prawnego, nazwę kancelarii oraz imię i nazwisko aplikanta, który będzie odbywał praktyki u wskazanego radcy prawnego.

Wnioski można przesyłać pocztą bądź drogą elektroniczną na adres aplikacja@oirp.katowice.pl.

Informujemy, iż opiekun praktyk winien spełnić wymogi przewidziane
dla patrona (§ 11 Regulaminu aplikacji).tj:

  • jest wpisany na listę radców prawnych, i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej 4 lata,
  • nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu,
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne,
  • nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące,
  • wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu szkoleniowym,
  • wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona.

 

Aplikanci, którzy nie mają możliwości znalezienia osoby radcy prawnego, który przyjąłby ich na praktyki od stycznia 2021 roku, proszeni są o pisemną informację celem uruchomienia procedury wyznaczenia tych praktyk z urzędu przez OIRP.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE