Komunikat dotyczący kolokwium pisemnego z Prawa rodzinnego i opiekuńczego, które odbędzie się w dniu 30.05.2022r. - termin dodatkowy i poprawkowy

MIEJSCE:     UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

                    Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice

 

GODZINA  8:00

SALA         3.47

 

 

Szczegółowe przepisy dot. warunków zdawania kolokwiów pisemnych przez aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej „Kolokwium” w roku szkoleniowym 2022 znajdują się w Załączniku nr 1 do uchwały nr  79/XI/2022 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  z dnia 7 lutego 2022r.  w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących podczas kolokwiów pisemnych dla I, II i III roku aplikacji w roku szkoleniowym 2022 - link poniżej:

 

 

https://oirp.katowice.pl/aplikanci/informacje-i-komunikaty/pokaz-komaplikacje-1402603834-1405893393.html

 

 

Rozwiązywanie kolokwium pisemnego dopuszczane jest w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku chęci zdawania kolokwium na własnym komputerze aplikant organizuje sprzęt we własnym zakresie (Izba nie zapewnia aplikantom laptopów). Wówczas zgodnie z Uchwałą nr 79/XI/2022 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  z dnia 7 lutego 2022r.  w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących podczas kolokwiów pisemnych dla I, II i III roku aplikacji w roku szkoleniowym 2022   - należy złożyć OŚWIADCZENIE APLIKANTA o wyborze rozwiązania zadania podczas kolokwium pisemnego  przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o akceptacji warunków z tym związanych nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem kolokwium pisemnego. Oświadczenie takie należy złożyć w oryginale w Dziale Aplikacji OIRP w Katowicach lub przesłać w formie skanu drogą mailową do OIRP w Katowicach na adres informator@oirp.katowice.pl.

Oświadczenie musi wskazywać imię i nazwisko oraz nr AP aplikanta i musi być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Przypominamy o zapoznaniu się z przepisami porządkowymi, w szczególności z załącznikiem nr 1 oraz z treścią  § 3 tego załącznika.

Przypominamy także o możliwości przeprowadzenia testu DEMO aplikacji komputerowej „Kolokwium” przed kolokwium. W załączniku instrukcja obsługi aplikacji do zdawania kolokwiów.

 

Zdający proszeni są o przyniesienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i dokonanie rejestracji w sali wedle poniższej rozpiski:

l.p.

Nazwisko

Imię

numer

sala

Członek komisji

1.      

-

-

19114

3.47

r.pr. Bożena Cyrol

2.      

-

-

19251

3.47

r.pr. Bożena Cyrol

3.      

-

-

34938

 

3.47

r.pr. Bożena Cyrol

4.      

-

-

53594

3.47

r.pr. Bożena Cyrol

5.      

-

-

57299

3.47

r.pr. Bożena Cyrol

6.      

-

-

58334

3.47

r.pr. Bożena Cyrol

7.      

-

-

77495

3.47

r.pr. Bożena Cyrol

8.      

-

-

80535

3.47

r.pr. Bożena Cyrol

9.      

-

-

89890

3.47

r.pr. Bożena Cyrol

10.                        

Czechowicz

Marek

-

3.47

r.pr. Bożena Cyrol

11.                        

Gulińska

Joanna

-

3.47

r.pr. Bożena Cyrol

12.                        

KOZUBEK

MICHAŁ

-

3.47

r.pr. Bożena Cyrol

13.                        

Nowakowska (Frej)

Klaudia

-

3.47

r.pr. Bożena Cyrol

 

ZAŁĄCZNIKI:

instrukcja-kolokwium.docx (rozmiar: 14.07 KB) pobierz
instrukcja_kolokwium.pdf (rozmiar: 191.61 KB) pobierz
oswiadczenie.doc (rozmiar: 30 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE