Podaje się do publicznej wiadomości

że na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 do 6 ustawy o radcach prawnych do Rady OIRP w Katowicach wniosek o wpis na listę radców prawnych złożył:

 • Katarzyna Todos
 • Wojciech Biskup
 • Sarah Pierkiel
 • Jakub Pokoj
 • Krzysztof A. Winiarski
 • Michał Gajda
 • Bartosz Barcik
 • Adam Klimczak
 • Łukasz Rodak
 • Elżbieta Stawarczyk
 • Aleksandra Miklaszewska

o ewentualnych okolicznościach, mogących w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2115 z późn. zm.) stanowić przeszkodę do uzyskania wpisu na listę radców prawnych prosimy poinformować Radę Izby.

 

Dziekan Rady
r.pr. Ryszard Ostrowski

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE