Podaje się do publicznej wiadomości

że na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 do 6 ustawy o radcach prawnych do Rady OIRP w Katowicach wniosek o wpis na listę radców prawnych złożyli:

 • Karol Banucha
 • Magdalena Bukowiec
 • Tomasz Baron
 • Karolina Ceglarek
 • Szymon Chojnacki
 • Piotr Drobisz
 • Marcin Drej
 • Dominika Dobosz
 • Łukasz Dobosz
 • Kamil Góralski
 • Marcelina Guziak-Tiszberek
 • Kamila Hajdus
 • Małgorzata Karkoszka-Janota
 • Martyna Kindla
 • Łukasz Klejdysz
 • Michał Krzysteczko
 • Szczepan Kosel
 • Łukasz Kuchta
 • Karolina Materka
 • Anna Malczewska
 • Karolina Maruszczyk-Chwedyk
 • Dorota Mercik-Swatek
 • Szymon Nawrocki
 • Agnieszka Powała
 • Natalia Stefańska
 • Marcin Sablik
 • Marta Sadłoń
 • Mateusz Widenka
 • Jagoda Woźniak
 • Bożena Wybituła

o ewentualnych okolicznościach, mogących w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1870 z późn. zm.) stanowić przeszkodę do uzyskania wpisu na listę radców prawnych prosimy poinformować Radę Izby.

 

Dziekan Rady
r.pr. Ryszard Ostrowski

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE