2023-03-01 | Aktualności

NOWE WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Szanowni Państwo

Radcowie Prawni/Aplikanci radcowscy

 

Zgodnie z Uchwałą nr 116/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2022 r. od dnia 1 stycznia 2023 r. ustalone zostały nowe wysokości składek członkowskich.

 

Składka ubezpieczeniowa pozostaje na niezmienionym poziomie, w kwocie 19 zł miesięcznie.

 

Nowe wysokości składek członkowskich kształtują się następująco dla następujących grup:

  • radców prawnych i prawników z UE - 111 zł miesięcznie,
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł miesięcznie,
  • aplikantów radcowskich – 30 zł miesięcznie,
  • prawników zagranicznych spoza UE – 55,50 zł miesięcznie.

 

Zatem pełna składka radców prawnych i prawników zagranicznych , wraz z ubezpieczeniem OC w kwocie 19 zł, wynosi dla:

  • radców prawnych i prawników z UE - 130 zł,
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 79 zł,
  • prawników zagranicznych spoza UE – 74,50 zł.

 

Natomiast składka członkowska dla aplikantów radcowskich wynosi 30 zł miesięcznie.

 

Dziekan Rady OIRP w Katowicach

r.pr. Katarzyna Jabłońska

Skarbnik Rady OIRP w Katowicach

r.pr. Piotr Ligus

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE