2021-06-15 | Aktualności

Doręczenie elektroniczne ...

Informacja o projektowanych zmianach ustawowych dotyczących przesunięcia terminu, od którego każdy wykonujący zawód radca prawny będzie obowiązany do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

W dniu 27 maja 2021r. przypominaliśmy na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności, o obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

Koniecznym uzupełnieniem dla tej informacji jest, że 14 czerwca 2021r. skierowano do Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021r. poz. 72 i 802) (druk nr 1264).

Projekt zmiany ustawy o doręczeniach elektronicznych przewiduje m.in. wydłużenie terminu, w którym radca prawny obowiązany będzie posiadać adres do doręczeń elektronicznych, z dnia 1 października 2021r. na dzień 5 lipca 2022r.

Planowane jest także wydłużenie vacatio legis ustawy o doręczeniach elektronicznych. Jej wejście w życie ma nastąpić nie dnia 1 lipca 2021r. lecz 5 października 2021r.

r. pr. Katarzyna Palka-Bartoszek

Wicedziekan Rady OIRP w Katowicach

Komisja do spraw nowych technologii Rady OIRP w Katowicach

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE