2020-06-24 | Aktualności

WYBORY 2020 - Zebrania Rejonowe

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że w związku z upływającym terminem składania zgłoszeń kandydatów na delegatów z niektórych rejonów w dniach 4, 5, 11 i 12 lipca 2020 r., t.j w soboty i niedziele, w celu umożliwienia zainteresowanym radcom prawnym złożenia zgłoszeń, biuro Rady OIRP w Katowicach, ul. Kościuszki 223C będzie czynne w tych dniach w godzinach od 10:00 do 13:00

INFORMACJA W SPRAWIE ZEBRAŃ REJONOWYCH

 OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH W ROKU 2020

 

               Szanowni Państwo,

 

Zawiadamiamy, że Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach podjęło w dniu 15 czerwca 2020 r. uchwały związane z wyborami przeprowadzanymi w OIRP w Katowicach; uchwałę w sprawie dokonania podziału OIRP w Katowicach na rejony wyborcze (uchwała nr 15/2020) oraz uchwałę w sprawie ustalenia liczby delegatów z danego rejonu na Zgromadzenie OIRP w Katowicach (uchwała nr 16/2020) (załącznik nr 1).

Rada OIRP w Katowicach podjęła w dniu 15 czerwca 2020 r. uchwały w sprawie przygotowania wyborów i na funkcje XI kadencji; uchwałę w sprawie zwołania zebrań rejonowych w celu wyboru delegatów XI Kadencji na Zgromadzenie OIRP w Katowicach z poszczególnych rejonów (uchwała nr 2670/X/2020) oraz uchwałę w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Katowicach (uchwała nr 2671/X/2020) (załącznik nr 2).

Od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu zebrania rejonowego możliwe jest zgłaszanie kandydatów na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Katowicach XI kadencji w terminach określonych uchwałą 2670/X/2020. Zgłoszeń kandydatów, dokonuje się do Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach w formie pisemnej poprzez złożenie w biurze Rady OIRP w Katowicach lub nadesłanie na adres Rady OIRP w Katowicach: 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 223C. Przykładowy wzór formularza zamieszczamy w załączeniu (załącznik nr 3). Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wyborami w OIRP w Katowicach zamieszczamy w załączniku nr 4.

Terminy i miejsca zebrań rejonowych oraz terminy zgłaszania kandydatów na delegatów zawarte są w treści uchwały nr 2670/X/2020 Rady OIRP w Katowicach z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XI kadencji - zwołanie zebrań rejonowych w celu wyboru delegatów XI Kadencji na Zgromadzenie OIRP w Katowicach z poszczególnych rejonów. Informacje te są również przekazywane Państwu w zawiadomieniu o zebraniu rejonowym radców prawnych wysyłanym radcom prawnym z poszczególnych rejonów.

Zasady przeprowadzenia wyborów reguluje Uchwała Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich powoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu (załącznik nr 5).

Informujemy, iż prawo zgłaszania kandydatów na delegatów przysługuje wyłącznie radcom prawnym należącym do właściwego rejonu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (wymagane jest aby zgłaszający i zgłaszany byli z tego samego rejonu). Za dotrzymanie terminu zgłoszenia kandydata uznaje się datę faktycznego wpływu zgłoszenia, a nie datę jego nadania.

 

z poważaniem

r.pr. Katarzyna Palka – Bartoszek                                                                         r.pr. Ryszard Ostrowski

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach                                                                     Dziekan Rady OIRP w Katowicach

ZAŁĄCZNIKI:

zalacznik-nr-1.pdf (rozmiar: 433.96 KB) pobierz
zalacznik-nr-2.pdf (rozmiar: 457.78 KB) pobierz
zalacznik-nr-3.doc (rozmiar: 29.5 KB) pobierz
zalacznik-nr-4.pdf (rozmiar: 106.89 KB) pobierz
zalacznik-nr-5.pdf (rozmiar: 271.52 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE