2018-10-09 | Aktualności

Studia Podyplomowe Prawo Nowych Technologii

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

CENTRUM PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII

ogłasza rekrutację na I Edycję studiów podyplomowych

„PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII”

 

Czas trwania studiów: dwa semestry (listopad 2018 – czerwiec 2019)
Adresaci studiów podyplomowych: prawnicy oraz osoby zarządzające projektami, w szczególności w sektorze technologicznym, informatycznym i mediów, a także pracownicy instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialni za obszar nowych technologii. Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.

Cel studiów podyplomowych: przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie prawa nowych technologii zapewniającym przygotowanie do stosowania tego prawa w praktyce. W szczególności w programie znajdują się zagadnienia własności intelektualnej i ochrony technologii (know-how), strategie ochrony wynalazków w sektorze informatycznym i biotechnologicznym, zagadnienia handlu elektronicznego i umów w gospodarce cyfrowej, płatności elektronicznych oraz ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych oraz prawnej ochrony informacji.

Wykładowcy: pracownicy naukowi: INP PAN; UW, UJ, UAM, UŚ, UŁ i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitni praktycy z wiodących przedsiębiorstw branży nowych technologii i przemysłu.

Koszt studiów: 5500 zł

Termin składania dokumentów: do 26 października 2018 r.

Szczegółowe informacje: na stronie www:inp.pan.pl

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE