24 maja 2023r V Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Obraz prawa procesowego po nowelizacji KPC z 9.03.2023 r.

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H.Beck i Ośrodek Naukowo–Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej zapraszają na V Forum Prawa Procesowego Cywilnego, które odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. w Warszawie w Hotelu Intercontinental Warszawa przy ul. Emilii Plater 49 w trybie hybrydowym.

Forum Prawa Procesowego Cywilnego stanowi metodę prezentowania zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, które skłaniają do głębszej refleksji i analizy. Organizowane w tym roku już po raz piąty Forum będzie dotyczyć obrazu prawa procesowego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 marca 2023 r. Celem tegorocznego Forum jest nie tylko analiza najnowszych zmian Kodeksu postępowania cywilnego, lecz także wnikliwa ocena obecnego kształtu tej ustawy procesowej zarówno w zakresie ostatnio przyjętych w niej zasadniczych konstrukcji, jak i szczegółowych rozwiązań normatywnych. W szczególności chodzi o dyskusję na temat wartości, prawidłowości i aktualności przepisów kodeksu obowiązującego. Do kwestii szczególnie istotnej w tym zakresie należy ustalenie czy Kodeks postępowania cywilnego w obecnie obowiązującym kształcie jest jeszcze użyteczny i może służyć dla dobra wspólnoty obywateli.

Tegoroczne Forum ma nowatorską formułę, na którą składają się trzy sesje obejmujące referaty poświęcone ważkim zagadnieniom procesowym i panele dyskusyjne. W trakcie V Forum wskażemy najistotniejsze problemy procesowe powstałe na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. i będące przedmiotem rozstrzygnięć Sądu Najwyższego, omówimy najnowsze, kluczowe zmiany dokonane w obrębie procesu cywilnego i sądowego postępowania egzekucyjnego, a także przyjrzymy się wyzwaniom jakie niosą dla organów sądowych i uczestników postępowania lawinowo narastające zmiany Kodeksu postępowania cywilnego.

Podczas Forum przedyskutujemy w szerszych kręgach prawniczych stan Kodeksu postępowania cywilnego po jego zmianach i spróbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące wpływu nowelizacji kodeksu z 9 marca 2023 r. na efektywność wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

Szczegóły wydarzenia: https://bit.ly/40Nffzs

 

ZAŁĄCZNIKI:

forum_kpc_zaproszenie.pdf (rozmiar: 229.93 KB) pobierz
v-forum-kpc.pdf (rozmiar: 783.94 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE