11, 18, 25 maja oraz 1 i 8 czerwca 2022r. Spotkania w ramach konsultacji zmian zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

Spotkania w ramach konsultacji zmian zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza na cykl spotkań online w ramach konsultacji dotyczących planowanych zmian zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu.

Cykl ten – obok prac grup roboczych i debat realizowanych w ramach działalności organów samorządu – stanowić będzie jedno z forów dyskusji wewnątrzśrodowiskowej na tematy dla nas fundamentalne.

Co środę, w terminach 11, 18, 25 maja oraz 1 i 8 czerwca, w godzinach przedpołudniowych Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik wraz z ekspertami podejmie dyskusję w sprawach:

  • promocji usług prawnych, pozyskiwania klientów i utrzymywania z nimi relacji oraz komunikacji radców prawnych z otoczeniem
  • niezależności radcy prawnego, tajemnicy zawodowej i unikania konfliktów interesów
  • form wykonywania zawodu i wykorzystania nowych technologii w pracy radcy prawnego
  • zaangażowania radców prawnych w działalność samorządu zawodowego
  • zasady przeprowadzania wyborów do organów samorządu.

Odrębna część spotkań poświęcona będzie odpowiedziom na pytania uczestników.

Spotkania będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych: radców prawnych, aplikantów radcowskich, osób wykonujących inne zawody prawnicze, i obywateli.

Szczegóły dotyczące paneli, zaproszonych ekspertów oraz tematyki spotkań przedstawimy w kolejnej informacji.

Powyższa tematyka będzie m.in. przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu zaplanowanego na 6-8 lipca br.

https://kirp.pl/spotkania-w-ramach-konsultacji-zmian-zasad-etyki-regulaminu-wykonywania-zawodu-radcy-prawnego-i-ordynacji-wyborczej/

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE