2022-04-25 | KATOWICE

10.05.2022 r. „Przestępstwa gospodarcze w praktyce sądowej” - (8 pkt.)

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

KATOWICE, e-mail: szkolenia@oirp.katowice.pl

32/354 00 42 wew.106

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje kolejne szkolenie prowadzone w formie webinarium:

pt: „Przestępstwa gospodarcze w praktyce sądowej”

Szkolenie odbędzie się 10 maja 2022 r. - godzina rozpoczęcia: 16:30 (8 pkt.)

wykładowca -SSA Robert Kirejew

Robert Kirejew, ur. w 1970 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w latach 1994-1996 odbył aplikację sądową etatową w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach i zdał egzamin sędziowski, w latach: 1996-1998 asesor Sądu Rejonowego w Katowicach, 1998-2004 sędzia Sądu Rejonowego w Katowicach, 2004-2009 sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, 2009-obecnie sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, od 1996 do chwili obecnej nieprzerwanie orzekający w sprawach karnych, od 2012 r. także rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, absolwent studiów podyplomowych: „Prawo Unii Europejskiej” (UŚ, 2007) oraz „Obrót międzynarodowy i przestępczość transgraniczna” (UJ, 2021).

Cele szkolenia: odświeżenie i przybliżenie problematyki dotyczącej materialnoprawnych aspektów wybranych przestępstw gospodarczych - najczęściej występujących w praktyce sądowej, zapoznanie z najistotniejszymi orzeczeniami sądowymi i liniami orzecznictwa w tym zakresie, przedstawienie przykładów rzeczywistych spraw sądowych i rozwiązywanie występujących w nich problemów, a w efekcie: wzbogacenie umiejętności niezbędnych do prowadzenia reprezentacji procesowej w sprawach przestępstw gospodarczych oraz udzielania pomocy prawnej celem zapobieżenia realizacji znamion takich przestępstw.

Zmuszeni jesteśmy zastrzec, że w razie zaistnienia problemów natury technicznej – wskazane wyżej terminy szkoleń mogą ulec przesunięciu.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Izby.

W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki - udział w webinariach dostępny będzie jedynie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich (z wyłączeniem innych zawodów prawniczych).

Jednocześnie informujemy, iż zaproszenia do udziału w szkoleniu wraz z indywidualnym linkiem będą rozsyłane bez potrzeby uprzedniego zgłoszenia na ok. 24 godz. przed mającym się odbyć szkoleniem na adresy mailowe podane Radzie OIRP w Katowicach w kartach ewidencyjnych.

W przypadku zmiany adresu e-mail prosimy o dokonanie aktualizacji na karcie ewidencyjnej dostępnej na naszej stronie.

https://oirp.katowice.pl/radcy/przydatne-informacje/pokaz-przydatneinformacje-1402848100-1404604215.html

 

Link wy­sy­ła­ny jest z ad­re­su ma­ilo­we­go WEEZYCAST a nie OIRP, dla­te­go je­że­li nie wi­dzą Pań­stwo te­go w swo­jej po­cz­cie to pro­si­my do­kład­nie spraw­dzić wszyst­kie fol­de­ry w swo­jej skrzyn­ce a przede wszyst­kim SPAM i KOSZ.

Poniżej przedstawiamy informację dot. wymogów niezbędnych w celu prawidłowego skorzystania ze szkolenia przez uczestnika

(a) dostępu do urządzenia końcowego (koputer PC, laptop) (z dostępem do Internetu i głośnikiem);

(b) minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinariów wynosi:

- 2 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest sam dźwięk,

- 4 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest obraz i dźwięk,

- 8 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest podgląd ekranu w przypadku jego udostępnienia przez prowadzącego webinarium.

W celu prawidłowego korzystania z webinariów należy korzystać z jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

- Chrom (wersja 37 lub wyższa) -> zalecana,

- Firefox (wersja 48 lub wyższa),

- Opera (wersja 49 lub wyższa).

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE