2022-03-23 | KATOWICE

26.04.2022 r. „Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce radcy prawnego” - (8 pkt.)

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

KATOWICE, e-mail: szkolenia@oirp.katowice.pl

32/354 00 42 wew.106

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje kolejne szkolenie prowadzone w formie webinarium:

pt: „Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce radcy prawnego”

Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. - godzina rozpoczęcia: 16:30 (8 pkt.)

wykładowca -r.pr. Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

r.pr. Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz, członek OIRP w Warszawie, menedżer sektora publicznego w obszarze PPP i zakupów, obecnie w ramach indywidualnej kancelarii prawnej zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów zaangażowanych w zawieranie umów w sprawie zamówienia publicznego oraz partnerstwem publiczno-prywatnym.

Zmuszeni jesteśmy zastrzec, że w razie zaistnienia problemów natury technicznej – wskazane wyżej terminy szkoleń mogą ulec przesunięciu.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Izby.

W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki - udział w webinariach dostępny będzie jedynie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich (z wyłączeniem innych zawodów prawniczych).

Jednocześnie informujemy, iż zaproszenia do udziału w szkoleniu wraz z indywidualnym linkiem będą rozsyłane bez potrzeby uprzedniego zgłoszenia na ok. 24 godz. przed mającym się odbyć szkoleniem na adresy mailowe podane Radzie OIRP w Katowicach w kartach ewidencyjnych.

W przypadku zmiany adresu e-mail prosimy o dokonanie aktualizacji na karcie ewidencyjnej dostępnej na naszej stronie.

Link wy­sy­ła­ny jest z ad­re­su ma­ilo­we­go WEEZYCAST a nie OIRP, dla­te­go je­że­li nie wi­dzą Pań­stwo te­go w swo­jej po­cz­cie to pro­si­my do­kład­nie spraw­dzić wszyst­kie fol­de­ry w swo­jej skrzyn­ce a przede wszyst­kim SPAM i KOSZ.

Poniżej przedstawiamy informację dot. wymogów niezbędnych w celu prawidłowego skorzystania ze szkolenia przez uczestnika

(a) dostępu do urządzenia końcowego (koputer PC, laptop) (z dostępem do Internetu i głośnikiem);

(b) minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinariów wynosi:

- 2 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest sam dźwięk,

- 4 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest obraz i dźwięk,

- 8 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest podgląd ekranu w przypadku jego udostępnienia przez prowadzącego webinarium.

W celu prawidłowego korzystania z webinariów należy korzystać z jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

- Chrom (wersja 37 lub wyższa) -> zalecana,

- Firefox (wersja 48 lub wyższa),

- Opera (wersja 49 lub wyższa).

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE