16.03.2022r. o godz. 17:00 -„Pandemia Covid-19, a kolegialność składów orzekających”

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

Szanowni Państwo,

Pandemia Covid-19 ma wpływ na większość aspektów funkcjonowania społeczeństwa. Jednym z takich aspektów jest dostęp obywateli do sądów i innych organów wymiaru sprawiedliwości. Rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie pandemii Covid-19 wpłynęły także na skład sądu rozpoznającego sprawy cywilne oraz karne.

Zapraszamy na webinar „Pandemia Covid-19, a kolegialność składów orzekających", który odbędzie się 16.03.2022 r. o godz. 17:00. Program szkolenia:

1. Kolegialność, a jednoosobowość składu rozpoznającego sprawę – uwagi modelowe.

2. Okres obowiązywania przepisów w sprawie przeciwdziałania Covid-19; prognoza na przyszłość?

3. Motywy odstąpienia od zasady niezmienności składów (stałości) wprowadzenia zasady wyłącznie jednoosobowego rozpoznawania spraw cywilnych.

4. Udział czynnika społecznego w rozpoznawaniu spraw cywilnych i karnych. Kolegialność składu w postępowaniu przed sądem I instancji.

5. Możliwość rozpoznania sprawy w składzie kolegialnym, w czasach Covid-19.

6. Kolegialność składu w postępowaniu odwoławczym.

7. Naruszenie zasady kolegialności jako uchybienie procesowe czy przyczyna nieważności?

Zapisz się

https://lrpoland.wolterskluwer.com/cykl-covid-talks-kolegialnosc-skladow?utm_source=Eloqua&utm_content=WKPL_LEG_NUR_LKP-WEB-POT-cykl-covid-talks-kolegianosc-skladow-01-22-TOFU_1-EML&utm_campaign=WKPL_LEG_NUR_LKP-WEB-POT-cykl-covid-talks-kolegianosc-skladow-01-22-TOFU_LFM%2FCOM0122003_KEM012&utm_econtactid=CWOLT000000807510&utm_medium=email_marketing&utm_crmid=&elqTrackId=B3F66B52DACE80AE5D1390423E66A518&elq=55d546fb79554ea4be36adc32c5308c6&elqaid=85929&elqat=1&elqCampaignId=51546

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE