18 stycznia 2022 r „Zasady rachunkowości finansowej - wprowadzenie” (8 pkt.) !!!Materiały niezbędne do szkolenia w załączeniu poniżej !!!

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje kolejne szkolenie prowadzone w formie webinarium:

pt: „Zasady rachunkowości finansowej - wprowadzenie”  

Szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2022 r. - godzina rozpoczęcia: 16:30 (8 pkt.)

wykładowca - Prof. Andrzej Piosik

Materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia w załączeniu poniżej !!!

Andrzej Piosik: Stanowisko: od 2006 roku do obecnie: profesor uczelni, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Stopień doktora (1997): Implementacja ogólnych zasad budżetowania w przedsiębiorstwie przemysłowym. Stopień doktora habilitowanego z ekonomii – rachunkowości (2003): Budżetowanie i kontrola budżetowa w rachunku kosztów działań. Prorektor ds. Edukacji (2006 – 2008) – Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń (2012-2019) – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Przewodniczący Kolegium Finansów (2019 – 2021). Dziekan Wydziału Finansów od 2021. Zainteresowania naukowe: systemy rachunku kosztów, budżetowanie i kontrola budżetowa, kapitał intelektualny w rachunkowości, kształtowanie wyniku finansowego (ang. earnings management), identyfikacja przychodów w rachunkowości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO Katowice (od 2012 roku). Certyfikat Dyplomowanego Księgowego (od 2011 r. – nr rej. 405). Doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie rachunku kosztów.

 

Zmuszeni jesteśmy zastrzec, że w razie zaistnienia problemów natury technicznej – wskazane wyżej terminy szkoleń mogą ulec przesunięciu.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Izby.

W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki - udział w webinariach dostępny będzie jedynie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich (z wyłączeniem innych zawodów prawniczych).

Jednocześnie informujemy, iż zaproszenia do udziału w szkoleniu wraz z indywidualnym linkiem będą rozsyłane bez potrzeby uprzedniego zgłoszenia na ok. 24 godz. przed mającym się odbyć szkoleniem na adresy mailowe podane Radzie OIRP w Katowicach w kartach ewidencyjnych.

W przypadku zmiany adresu e-mail prosimy o dokonanie aktualizacji na karcie ewidencyjnej dostępnej na naszej stronie. https://oirp.katowice.pl/radcy/przydatne-informacje/pokaz-przydatneinformacje-1402848100-1404604215.html

Link wy­sy­ła­ny jest z ad­re­su ma­ilo­we­go WEEZYCAST a nie OIRP, dla­te­go je­że­li nie wi­dzą Pań­stwo te­go w swo­jej po­cz­cie to pro­si­my do­kład­nie spraw­dzić wszyst­kie fol­de­ry w swo­jej skrzyn­ce a przede wszyst­kim SPAM i KOSZ.

Poniżej przedstawiamy informację dot. wymogów niezbędnych w celu prawidłowego skorzystania ze szkolenia przez uczestnika

(a) dostępu do urządzenia końcowego (koputer PC, laptop) (z dostępem do Internetu i głośnikiem);

(b) minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinariów wynosi:

- 2 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest sam dźwięk,

- 4 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest obraz i dźwięk,

- 8 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest podgląd ekranu w przypadku jego udostępnienia przez prowadzącego webinarium.

W celu prawidłowego korzystania z webinariów należy korzystać z jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

- Chrom (wersja 37 lub wyższa) -> zalecana,

- Firefox (wersja 48 lub wyższa),

- Opera (wersja 49 lub wyższa).

ZAŁĄCZNIKI:

szkolenie-radcy-prawni-piosik.pdf (rozmiar: 29.52 KB) pobierz
2a-pr-przyklad1-stud.pdf (rozmiar: 55.65 KB) pobierz
5-operacje-wynikowe-kwadrat-stud.pdf (rozmiar: 98.46 KB) pobierz
6a-income-statement-structure-cw.pdf (rozmiar: 75.84 KB) pobierz
7a-cashflow-przyklad.pdf (rozmiar: 132.61 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE