Prawnicze Seminaria Doktorskie INP PAN

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

22 657 28 68

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk informuje, że jeszcze trwa rekrutacja na III edycję Prawniczych Seminariów Doktorskich.

Celem seminariów jest umożliwienie uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich INP PAN biorą udział w seminariach doktorskich oraz innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez opiekunów dyscypliny, a także w zajęciach warsztatowych organizowanych przez INP PAN.

Prawnicze Seminaria Doktorskie, prowadzone są przez Instytut Nauk Prawnych PAN w ramach przygotowania Uczestników do samodzielnej pracy badawczej i objęcia ich prac opieką naukową w celu umożliwienia Uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

Zasady rekrutacji: Na PSD INP PAN może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust 2 pkt 2 lub art. 327 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którym działa uczelnia go wydająca.

Rejestracja następuje poprzez przesłanie następujących dokumentów pocztą elektroniczną na adres: doktorant@inp.pan.pl:

• dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny

• list motywacyjny dotyczący przyjęcia na PSD PAN z opisem zainteresowań naukowych, wraz ze wskazaniem wybranego seminarium oraz wstępną propozycją projektu badawczego

• życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego

• potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej

• uzupełniony wniosek Decyzję o przyjęciu na PSD podejmuje Komisja Rekrutacyjna INP PAN na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata oraz ewentualnej rozmowy z kandydatem.

Czas trwania rekrutacji: Od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.

Terminy składania dokumentów: Do 30 września 2021 r.

Szczegółowa informacja o Prawniczych Seminariach Doktorskich znajduje się na stronie Instytutu Nauk Prawnych: https://www.inp.pan.pl/

w zakładce Prawnicze Seminaria Doktorskie https://inp.pan.pl/prawnicze-seminaria-doktorskie

lub pod nr telefonu: 22 657 28 68 / +48 505 041 045 i pod adresem poczty elektronicznej doktorant@inp.pan.pl.

 

ZAŁĄCZNIKI:

psd-inp-pan-27-08-2021.pdf (rozmiar: 219.03 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE