2021-04-20 | Katowice

WEBINARIA- HARMONOGRAM - MAJ- CZERWIEC 2021 - godz. 16:30 (8 pkt.)

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

32/354 00 42 wew.106 szkolenia@oirp.katowice.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje szkolenia w formie webinarium:

Planowane terminy i tematyka szkoleń w formie webinarium:

- 11.05.2021 „Prawo autorskie – plagiat czy inspiracja” wykładowca - dr Michał Markiewicz

- 25.05.2021 „Stres w pracy prawnika. Metody radzenia sobie ze stresem w pracy” wykładowca - Adam Matuszkiewicz- Psycholog, Psychoterapeuta

- 08.06.2021 „Postępowanie zabezpieczające” wykładowca - SSR Mariusz Śladkowski

- 22.06.2021 „Techniki wywierania wpływu w pracy radcy prawnego” wykładowca - dr Tomasz Cyrol

 Początek każdego szkolenia o godz. 16:30 (8 pkt)

Zmuszeni jesteśmy zastrzec, że w razie zaistnienia problemów natury technicznej – wskazane wyżej terminy szkoleń mogą ulec przesunięciu.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Izby.

W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki - udział w webinariach dostępny będzie jedynie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich (z wyłączeniem innych zawodów prawniczych).

Jednocześnie informujemy, iż zaproszenia do udziału w szkoleniu wraz z indywidualnym linkiem będą rozsyłane bez potrzeby uprzedniego zgłoszenia na ok. 24 godz. przed mającym się odbyć szkoleniem na adresy mailowe podane Radzie OIRP w Katowicach w kartach ewidencyjnych.

W przypadku zmiany adresu e-mail prosimy o dokonanie aktualizacji na karcie ewidencyjnej dostępnej na naszej stronie.

Link wy­sy­ła­ny jest z ad­re­su ma­ilo­we­go WEEZYCAST a nie OIRP, dla­te­go je­że­li nie wi­dzą Pań­stwo te­go w swo­jej po­cz­cie to pro­si­my do­kład­nie spraw­dzić wszyst­kie fol­de­ry w swo­jej skrzyn­ce a przede wszyst­kim SPAM i KOSZ.

ZAŁĄCZNIKI:

harmonogram.pdf (rozmiar: 253.96 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE