Komunikat o szkoleniu w dniu 22.12.2020 r.(8 pkt.)

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje kolejne szkolenie prowadzone w formie webinarium pt:

1. "Instytucje kuratora materialnego z art. 42 kc oraz kuratora procesowego z art. 69 kpc dla spółki z o.o. w związku z brakiem organu uprawnionego do jej reprezentacji, sposób ustanowienia, kompetencje - z uwzględnieniem praktyki i orzecznictwa"

2. "Przedstawienie założeń projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzających prawo holdingowe oraz regulacje zwiększające efektywność rad nadzorczych spółek "

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r.  - godzina rozpoczęcia: 16:30.

Wykładowca: r.pr. Arkadiusz Świderek

Jednocześnie informujemy, iż zaproszenia do udziału w szkoleniu wraz z indywidualnym linkiem będą rozsyłane bez potrzeby uprzedniego zgłoszenia na ok. 24 godz. przed mającym się odbyć szkoleniem na adresy mailowe podane Radzie OIRP w Katowicach w kartach ewidencyjnych.

W przypadku zmiany adresu e-mail prosimy o dokonanie aktualizacji na karcie ewidencyjnej dostępnej na naszej stronie.

Link wy­sy­ła­ny jest z ad­re­su ma­ilo­we­go WEEZYCAST a nie OIRP, dla­te­go je­że­li nie wi­dzą Pań­stwo te­go w swo­jej po­cz­cie to pro­si­my do­kład­nie spraw­dzić wszyst­kie fol­de­ry w swo­jej skrzyn­ce a przede wszyst­kim SPAM i KOSZ.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE