Komunikat o szkoleniu w dniu 08.12.2020 r.( 8 pkt.)

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje kolejne szkolenie prowadzone w formie webinarium pt:

"Kompetencje UOKiK z punktu widzenia praktyka: stan obecny i perspektywy cz.2 "

Szkolenie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r.  - godzina rozpoczęcia: 16:30.

Wykładowca: r.pr. Jarosław Sroczyński

Jarosław Sroczyński – prawnik i ekonomista, radca prawny, założyciel i pierwszy dyrektor Delegatury UOKiK w Krakowie. Ponad dwadzieścia pięć lat prowadzi praktykę doradczą w zakresie prawa konkurencji, od dziesięciu lat jako wspólnik kancelarii Markiewicz & Sroczyński. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa konkurencji i konsumentów, był m. in. ekspertem prawnym UOKiK przy implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych. Doradzał Komitetowi Antymonopolowemu Ukrainy jako ekspert unijny. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji w zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Regularnie uczestniczy jako referent na polskich i międzynarodowych konferencjach i seminariach z zakresu prawa konkurencji. Wielokrotnie otrzymywał polskie i zagraniczne rekomendacje, przyznawane praktykom prawa konkurencji.

 

Jednocześnie informujemy, iż zaproszenia do udziału w szkoleniu wraz z indywidualnym linkiem będą rozsyłane bez potrzeby uprzedniego zgłoszenia na ok. 24 godz. przed mającym się odbyć szkoleniem na adresy mailowe podane Radzie OIRP w Katowicach w kartach ewidencyjnych.

W przypadku zmiany adresu e-mail prosimy o dokonanie aktualizacji.

Link wy­sy­ła­ny jest z ad­re­su ma­ilo­we­go WEEZYCAST a nie OIRP, dla­te­go je­że­li nie wi­dzą Pań­stwo te­go w swo­jej po­cz­cie to pro­si­my do­kład­nie spraw­dzić wszyst­kie fol­de­ry w swo­jej skrzyn­ce a przede wszyst­kim SPAM i KOSZ.

ZAŁĄCZNIKI:

r-pr-j-sroczynski_notka_biograficzna.doc (rozmiar: 30 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE