DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

Informacja dotycząca szkoleń przewidzianych w formie webinarium w dniach 29.09.2020 r. i 6.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 26 sierpnia 2020 r.  dotyczącego szkoleń w formie webinarium ( treść w załączeniu ) poniżej przedstawiamy informację dot. wymogów niezbędnych w celu prawidłowego skorzystania ze szkolenia przez uczestnika

Wymagane jest posiadanie:

  1. dostępu do urządzenia końcowego (koputer PC, laptop z dostępem do Internetu i głośnikiem);
  2. minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinariów wynosi:

-        2 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest sam dźwięk,

-        4 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest obraz i dźwięk,

-        8 Mbit/s dla prawidłowego odbierania, gdy nadawany jest podgląd ekranu w przypadku jego udostępnienia przez prowadzącego webinarium.

W celu prawidłowego korzystania z webinariów należy korzystać z jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

-        Chrom (wersja 37 lub wyższa) -> zalecana,

-        Firefox (wersja 48 lub wyższa),

-        Opera (wersja 49 lub wyższa).

 

Jednocześnie informujemy, iż zaproszenia do udziału w szkoleniu wraz z indywidualnym linkiem będą rozsyłane bez potrzeby uprzedniego zgłoszenia na ok. 24 godz. przed mającym się odbyć szkoleniem na adresy mailowe podane Radzie OIRP w Katowicach w kartach ewidencyjnych. W przypadku zmiany adresu e-mail prosimy o dokonanie aktualizacji.

 Link wy­sy­ła­ny jest z ad­re­su ma­ilo­we­go WEEZYCAST a nie OIRP, dla­te­go je­że­li nie wi­dzą Pań­stwo te­go w swo­jej po­cz­cie to pro­si­my do­kład­nie spraw­dzić wszyst­kie fol­de­ry w swo­jej skrzyn­ce a przede wszyst­kim SPAM i KOSZ

 

ZAŁĄCZNIKI:

szkolenia-1.pdf (rozmiar: 296.37 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE