2019-12-20 | Katowice

Szkolenia OIRP w Katowicach I kwartał 2020 r. godz. 16:30 DOM LEKARZA (8 pkt.)

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

Katowice, Dom Lekarza w Katowicach,ul. Grażyńskiego 49 A

32/354 00 42 wew.106 szkolenia@oirp.katowice.pl

Szanowni Państwo Prezydium Rady OIRP w Katowicach podaje do wiadomości program szkoleń, jakie w okresie od stycznia do marca 2020 r. realizowane będą w Domu Lekarza w Katowicach (ul. Grażyńskiego 49 a).

9 stycznia "Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych" (wykładowca: SSA Janusz Kiercz)

30 stycznia "Zmiany w przepisach Kodeksu spółek handlowych – prosta spółka akcyjna" (wykładowca: r. pr. prof. Piotr Pinior)

13 luty "Prawo zamówień publicznych - kierunki zmian"
(wykładowca: r pr. prof. Michał Kania)

27 luty "Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – zmiany w przepisach, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych"
(wykładowca: r. pr. Piotr Zawiejski)

12 marzec "Upadłość konsumencka - zmiany w przepisach, praktyka sądowa, orzecznictwo"
(wykładowca: SSO Gizela Jamróz)

26 marzec "Skarga na czynności komornika"
(wykładowca: Mariusz Śladkowski)

Uwaga! Początek każdego szkolenia o godz. 16:30

W drugim kwartale br. szkolenia w Domu Lekarza realizowane będą w terminach: 16 kwietnia, 23 kwietnia, 7 maja, 21 maja, 4 czerwca, 18 czerwca. Tematyka szkoleń podana zostanie odrębnie. Ponadto w pierwszym półroczu 2020 r. odbędzie się co najmniej jedno szkolenie wyjazdowe. Termin i tematyka tego szkolenia podana zostanie w okresie późniejszym.

ZAŁĄCZNIKI:

harmonorgram_i_iii_.pdf (rozmiar: 321.19 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE