DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

Informacja o zmianie tematyki szkoleń planowanych w dniach 10 października 2019 r. i 24 października 2019 r.

Szanowni Państwo

W związku z (od dawna zapowiadaną) dużą nowelizacją przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego - zmieniony zostaje program szkoleń zawodowych, jakie w drugim półroczu 2019 roku realizowane będą w Domu Lekarza w Katowicach. I tak - w dniach 10 i 24 października 2019 r. - w miejsce szkoleń pierwotnie na te terminy planowanych, przeprowadzone zostaną szkolenia nt:

10 października 2019 r. - nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego:

- cele wprowadzonych zmian,

- nowe regulacje dotyczące właściwości sądu,

- zmiany w zakresie zasad doręczania korespondencji sądowej oraz obowiązku stosowania formularzy,

- modyfikacje dotyczące zasad wydawania i uzasadniania przez sąd postanowień, - ograniczenie możliwości zgłaszania zarzutu potrącenia,

- wyodrębnienie instytucji postępowania przygotowawczego,

- zmiany w sferze organizacji postępowania sądowego

 

• 24 października 2019 r. - nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego:

- modyfikacje dotyczące zasad rozpoznawania pism procesowych bez skonkretyzowanego żądania oraz pozwów oczywiście bezzasadnych,

- wprowadzenie instytucji nadużycia prawa procesowego,

- nowe regulacje dotyczące postępowania odwoławczego,

- przywrócenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych,

- modyfikacje dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych,

- zmiany obejmujące komorników sądowych,

- kwestie intertemporalne.

W obu przypadkach - szkolenie prowadzone będzie przez Sędziego Sądu Rejonowego Mariusza Śladkowskiego, (początek – godzina 16.30).

Szkolenie dotyczące władzy rodzicielskiej i jej kształtowania po rozwodzie rodziców - przesunięte zostaje na dzień 7 listopada 2019 r.

Szkolenia planowane pierwotnie na dzień 10 października br. i 7 listopada br. (wykonanie i skutki nie wykonania zobowiązań z umów wzajemnych oraz skarga na czynności komornika) przeprowadzone będą w innych terminach.

W załączeniu przekazujemy aktualny, po wprowadzonych zmianach, program szkoleń zawodowych jakie realizowane będą w Domu Lekarza w drugim półroczu 2019 roku.

Członek Prezydium Rady OIRP w Katowicach

r. pr. Janusz Wiltos

ZAŁĄCZNIKI:

doc200819-20082019100919.pdf (rozmiar: 376.23 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE