2021-02-09 | Katowice

WEBINARIA- HARMONOGRAM - MARZEC - KWIECIEŃ 2021 - godz. 16:30 (8 pkt.)

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

32/354 00 42 wew.106 szkolenia@oirp.katowice.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje szkolenia w formie webinarium:

Planowane terminy i tematyka szkoleń w formie webinarium:

- 09.03.2021 „Jak się zachować przy przeszukaniu kancelarii radcy prawnego. Asysta przedstawiciela samorządu”

wykładowca - Dr Arkadiusz Ludwiczek

- 23.03.2021 „Zmiany w przepisach KSH w kontekście wprowadzenia rejestru akcjonariuszy (obecność na walnych zgromadzeniach, świadectwa rejestrowe), dematerializacja akcji”

wykładowca - prof. Wojciech Popiołek

- 13.04.2021

„1.Formy świadczenia pracy na odległość (poza zakładem pracy): telepraca, praca zdalna (w celu przeciwdziałania COVID - 19), home office;

2. Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za szkody na osobie pracownika wywołane COVID - 19;

3. Ocena dopuszczalności zatrudnienia jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy o pracę.

4. Umowa o dzieło w ubezpieczeniach społecznych”

wykładowca - SSA Marek Procek

- 27.04.2021 „Finanse dla prawników. U zbiegu prawa i ekonomii”

wykładowca - Maciej Skudlik - Ekonomista.

 Początek każdego szkolenia o godz. 16:30 (8 pkt)

Zmuszeni jesteśmy zastrzec, że w razie zaistnienia problemów natury technicznej – wskazane wyżej terminy szkoleń mogą ulec przesunięciu.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Izby.

W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki - udział w webinariach dostępny będzie jedynie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich (z wyłączeniem innych zawodów prawniczych).

Jednocześnie informujemy, iż zaproszenia do udziału w szkoleniu wraz z indywidualnym linkiem będą rozsyłane bez potrzeby uprzedniego zgłoszenia na ok. 24 godz. przed mającym się odbyć szkoleniem na adresy mailowe podane Radzie OIRP w Katowicach w kartach ewidencyjnych.

W przypadku zmiany adresu e-mail prosimy o dokonanie aktualizacji na karcie ewidencyjnej dostępnej na naszej stronie.

Link wy­sy­ła­ny jest z ad­re­su ma­ilo­we­go WEEZYCAST a nie OIRP, dla­te­go je­że­li nie wi­dzą Pań­stwo te­go w swo­jej po­cz­cie to pro­si­my do­kład­nie spraw­dzić wszyst­kie fol­de­ry w swo­jej skrzyn­ce a przede wszyst­kim SPAM i KOSZ.

ZAŁĄCZNIKI:

szkolenia-harmonogram-marzec-kwiecien-2021.doc (rozmiar: 35 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE