2022-04-01 | KATOWICE

WEBINARIA- HARMONOGRAM - MAJ - CZERWIEC 2022 - godz. 16:30 (8 pkt.)

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

KATOWICE, szkolenia@oirp.katowice.pl

32 354 00 42 wew.106

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje szkolenia w formie webinarium:

Planowane terminy i tematyka szkoleń w formie webinarium:

10.05.2022 „Przestępstwa gospodarcze w praktyce sądowej” (8pkt) 

Wykładowca: - SSA Robert Kirejew

24.05.2022 „Co każdy prawnik powinien wiedzieć o restrukturyzacji?” (8pkt)

Wykładowca: - Marcin Kubiczek - kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny 

                                 - Bartosz Sokół - doradca restrukturyzacyjny

14.06.2022 „Postępowanie w sprawach dotyczących kredytów frankowych” (8pkt)

Wykładowca: - SSO Mariusz Grążawski

Początek każdego szkolenia o godz. 16:30 (8 pkt)

Zmuszeni jesteśmy zastrzec, że w razie zaistnienia problemów natury technicznej – wskazane wyżej terminy szkoleń mogą ulec przesunięciu.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Izby.

W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki - udział w webinariach dostępny będzie jedynie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich (z wyłączeniem innych zawodów prawniczych).

Jednocześnie informujemy, iż zaproszenia do udziału w szkoleniu wraz z indywidualnym linkiem będą rozsyłane bez potrzeby uprzedniego zgłoszenia na ok. 24 godz. przed mającym się odbyć szkoleniem na adresy mailowe podane Radzie OIRP w Katowicach w kartach ewidencyjnych.

W przypadku zmiany adresu e-mail prosimy o dokonanie aktualizacji na karcie ewidencyjnej dostępnej na naszej stronie.

https://oirp.katowice.pl/radcy/przydatne-informacje.html

Link wy­sy­ła­ny jest z ad­re­su ma­ilo­we­go WEEZYCAST a nie OIRP, dla­te­go je­że­li nie wi­dzą Pań­stwo te­go w swo­jej po­cz­cie to pro­si­my do­kład­nie spraw­dzić wszyst­kie fol­de­ry w swo­jej skrzyn­ce a przede wszyst­kim SPAM i KOSZ.

ZAŁĄCZNIKI:

harmonogram-szkolen-_maj_czerwiec.pdf (rozmiar: 254.87 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE