2022-05-24 | 

UWAGA! Doręczenia elektroniczne…

KOLEJNE WYDŁUŻENIE TERMINU W SPRAWIE REJESTRACJI ADRESU DO E-DORĘCZEŃ

W dniu 16 maja 2022r. przypominaliśmy na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności, o zbliżającym się obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

W związku przepisem art. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, która wchodzi w życie z dniem 26 maja br., mając na względzie opublikowany komunikat na stronach OIRP Katowice i Facebook naszej Izby informujemy, że termin realizacji obowiązku posiadania adresu do e-doręczeń został przesunięty. Z uwagi na postanowienia ww. ustawy i zmiany jakie wprowadza ona do ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, termin realizacji ww. obowiązku nie został określony datą dzienną. Najpóźniejszą datą dzienną i pewną, jednakże wg aktualnego stanu prawnego, jest dzień 1 stycznia 2024 r.

Faktyczny termin realizacji tego obowiązku jest zależny od ogłaszanego w Dzienniku Ustaw komunikatu Ministra właściwego do spraw informatyzacji określającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych. Data wydania komunikatu jest nieznana.

r.pr. Grzegorz Chycki

Komisja do spraw nowych technologii Rady OIRP w Katowicach

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE