2017-07-17 | 

Legitymacje

Informacja w sprawie legitymacji radcy prawnego

Wzór legitymacji radcy prawnego określony został Uchwałą nr 68/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011r.

Partnerem technologicznym KRRP w zakresie wdrażania podpisu elektronicznego i produkcji nowego typu legitymacji jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Radcowie prawni mają do wyboru dwa rodzaje legitymacji:

  1. LEGITYMACJA STANDARDOWA, tj. z mikroprocesorem bezstykowym - w pamięci mikroprocesora zapisane zostaną dane posiadacza legitymacji, umożliwiające bezpośrednie wykorzystanie legitymacji w systemach identyfikacji i weryfikacji uprawnień.

            Koszt: 32 zł

 

  1. LEGITYMACJA ZAAWANSOWANA, tj. z mikroprocesorem bezstykowym i stykowym - umożliwiająca dodatkowo wyposażenie legitymacji w podpis elektroniczny.

            Koszt: 80 zł. (aktualnie nie dostępna)

 

 

Zamawianie legitymacji:

Zamawianie legitymacji odbywa się obecnie tylko we wdrażanym w OIRP Katowice Systemie Obsługi Radców Prawnych w skrócie SORP. Aplikację należy obsługiwać przez przeglądarkę internetową Mozilla Firefox.

 

Radcowie izby katowickiej mogą korzystać z jej części, tzw. Extranetu - aby złożyć wniosek o legitymację.

 

Procedura pierwszego logowania do Extranetu radców opisana została na stronie Izby w panelu „radcy prawni” w zakładce pod nazwą  „Extranet”

 

Procedura złożenia wniosku o legitymację jest dostępna w Extranecie w panelu "Przydatne dokumenty".

 

Uwaga:

W systemie SORP znajduje się już większość danych potrzebnych do wygenerowania wniosku o legitymację. Konieczne do uzupełnienia dane to: zdjęcie, numer PESEL (tylko w przypadku, gdy widoczny pesel jest nie prawidłowy). Opcjonalnie można uzupełnić drugie imię.

 

Prosimy nie uzupełniać pozostałych danych. Złożenie wniosku o zmianę/uzupełnienie innych danych (np. nazwisko rodowe, adres zamieszkania) nie będzie akceptowane i nie będzie rodzić żadnych skutków prawnych do czasu opublikowania informacji, że takie wnioski za pośrednictwem systemu Extranet aplikacji SORP będą przyjmowane.

Status złożonego wniosku o legitymację można śledzić w Extranecie w panelu Legitymacje. Wniosek zostanie zaakceptowany po uiszczeniu opłaty za legitymację.

Opłaty za legitymację należy dokonać na konto OIRP z adnotacją „OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ” lub bezpośrednio w siedzibie Izby w godzinach: −pon. – czw.: 900 – 1630, − pt.: 900 – 1430.

Przy odbiorze nowej legitymacji, radca, którego legitymacja utraciła ważność, obowiązany jest do jej zwrotu w siedzibie OIRP.

 

OIRP Katowice

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE