2021-10-12

Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF zaprasza radców prawnych do współpracy w charakterze mediatorów

Sąd Polubowny przy KNF

Mediatorom powierzymy prowadzenie mediacji z udziałem podmiotów rynku finansowego. Oferujemy: • udział w przedsięwzięciu o ważnym wydźwięku społecznym, • możliwość zdalnego prowadzenia mediacji, • możliwość zdobycia doświadczenia i współpracę z najlepszymi ekspertami rynku finansowego, • wynagrodzenie kalkulowane wg stawki 200-300 zł* za zakończone postępowanie mediacyjne. Ważne: • z uwagi na ryzyko dot. możliwości wystąpienia konfliktu interesów, prosimy, aby NIE zgłaszały się osoby będące obecnie lub w przeszłości stroną umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie: • danych osobowych i kontaktowych, • dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych, • historii zatrudnienia (może to być CV), • oświadczenia o spełnieniu wskazanego wyżej wymogu, tj. braku ryzyka dot. konfliktu interesów, • klauzuli: „Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zapoznałem się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF”. Klauzulę można pobrać stąd: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_UKNF _61992.pdf Więcej informacji na temat mediacji i działania Sądu Polubownego przy KNF znajduje się na stronie Sądu Polubownego przy KNF (https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF). Zgłoszenia należy wysyłać na adres: sad.polubowny@knf.gov.pl * zależy od liczby prowadzonych spraw w m-cu: za przeprowadzenie pierwszych 30 postępowań w miesiącu, stawka ta wyniesie 300 zł za każde zakończone postępowanie mediacyjne; za każde kolejne przeprowadzone postępowanie do 60 włącznie (31-60) stawka wyniesie 250 zł za każde powyżej 60 (61 i więcej) stawka wyniesie 200 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

ogloszenie-dla-radcow-prawnych_fin-1.jpg (rozmiar: 446.63 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE