2020-10-27

Wyłonienie wykonawcy usługi polegającej a stałej i kompleksowej obsłudze prawnej Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy

Informujemy, że w GDDKiA postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

  • o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/
  • pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę www.gddkia.gov.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczęte przed dniem 18 października 2018r. i pozostające w toku dostępne będą w dotychczasowej lokalizacji.

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której prowadzone będą tzw. postępowania unijne w GDDKiA, jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w tzw. unijnych postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Rejestracja na platformie zakupowej umożliwi Państwu otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas postępowaniach. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem poniższego linku: https://gddkia.eb2b.com.pl/contractor-registration.html

 

Przypominamy, że w przypadku tzw. postępowań unijnych, wszczętych od dnia 18 października 2018r.:

  • oferty
  • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jednolity elektroniczny dokument zamówienia

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przypominamy zatem, iż:

 

  • dla udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób składających w imieniu wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa powyżej, w kwalifikowany podpis elektroniczny, a także odpowiednie przeszkolenie pracowników dla zapewnienia sprawnego składania ww. dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
  • szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.html

 

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem https://www.gddkia.gov.pl/pl/958/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-168

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE