INFORMACJA SEKRETARZA RADY OIRP W KATOWICACH W SPRAWIE OSOBISTEGO UDZIELANIA PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Szanowni Państwo,

Zwracam Państwa uwagę na przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. 2019 poz. 294). Wynika z niego, że nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Osobiste udzielanie przez radcę prawnego pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego stanowić powinno regułę, podstawowy sposób świadczenia przez Państwa nieodpłatnej pomocy prawnej w tych punktach. Ewentualne zastępstwo przez innego radcę prawnego lub upoważnienie aplikanta radcowskiego winno być stosowane jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz zgodnie z umowami zawartymi przez radcę prawnego z powiatem. Powierzenie aplikantowi radcowskiemu pracy w punkcie NPP, nie może stanowić sposobu wykonywania zobowiązania radcy prawnego do udzielania przez niego nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie NPP.

Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

                  r.pr. Katarzyna Palka - Bartoszek

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE