Koleżanki, Koledzy, Radcowie Prawni,

którzy udzielali pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Uprzejmie przypominam, że na mocy uchwały KRRP nr 278/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, radca prawny zobowiązany jest doręczyć Dziekanowi OIRP raz na pół roku, półroczne zbiorcze zestawienie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Wzór półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi załącznik nr 2 do w/w Regulaminu.

Proszę, Koleżanki i Kolegów, którzy nie złożyli zestawień z udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej za drugie pół roku jej świadczenia o ich sporządzenie i niezwłoczne przedłożenie wypełnionych i podpisanych na adres: Biuro Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych: 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 223c, e mail: npp@oirp.katowice.pl zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jednak nie później niż w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku.

                            Dziekan Rady

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

                   r.pr. Ryszard Ostrowski

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE