Komunikat Prezydium Rady OIRP w Katowicach w sprawie wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w kontekście przyszłorocznych zgłoszeń do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach NPP w 2019 roku

Koleżanki i Koledzy, Radcowie Prawni,

Dopełnienie obowiązku szkoleniowego w cyklu szkoleniowym 2015-2017, jest wymagane dla możliwości ubiegania się w roku 2018 o wyznaczenie do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach NPP w roku 2019.

Przypominamy, iż 31 grudnia 2017 r. kończy się cykl szkoleń zawodowych obejmujący lata 2015-2017 przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. stanowi załącznik do Uchwały Nr 282/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego tego Regulaminu).

W trakcie trzyletniego cyklu szkoleniowego radcowie prawni winni wypełnić ustawowy i wynikający z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązek stałego dokształcania się, tj. uzyskać minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych z tytułu doskonalenia zawodowego. Radcowie prawni wpisani na listę radców prawnych w trakcie cyklu szkoleniowego, zgodnie § 7 ust. 2 Regulaminu, zobowiązani są do uzyskania punktów w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu.

Wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego powinno zostać udokumentowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a brak takiego udokumentowania może spowodować skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego, w celu wszczęcia postępowania w przedmiocie ewentualnego popełnienia deliktu dyscyplinarnego z art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Zgodnie z § 5 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, do udzielania tej pomocy nie może być wyznaczony m.in. radca prawny, który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym. Cykl szkoleniowy 2015 – 2017 będzie brany pod uwagę przy składaniu przez radców prawnych deklaracji w roku 2018 w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku i w kolejnych latach.

Mając powyższe na uwadze, apelujemy o aktywne wykorzystanie pozostałego jednego (1) miesiąca obecnego cyklu szkoleniowego oraz przedstawienie dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

Prezydium Rady OIRP w Katowicach

Katowice, dnia 20 listopada 2017r.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE