Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018

Koleżanki i Koledzy, Radcowie Prawnych z OIRP w Katowicach Informuję, że można już składać w OIRP w Katowicach deklaracje udzielania w roku 2018, nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015r., poz. 1255 z póżn. zm.;). Informacje w tej sprawie znajdują się w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018 oraz w BIP. Procedurę wszczęto w oparciu o przepisy obowiązujące, trwają jednak prace legislacyjne nad zmianą przepisów.

Równocześnie informuję, że 3 sierpnia 2017r. Prezydent RP skierował do Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy poprzez umożliwienie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji, jak również rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach ustawy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego a także wprowadzenia obowiązku przekierowania osoby uprawnionej przez osobę udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej do innych systemów pomocy oraz wprowadza nowe uprawnienia i obowiązki dla powiatów. Projekt zakłada, że uchwalone zmiany będą dotyczyły już roku 2018. Szczegóły znajdują się w druku sejmowym nr 1868. Dnia 28 września 2017r. projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu, które planowane jest na 10 - 13 października 2017r. O ewentualnych okolicznościach mających wpływ na rozpoczętą już procedurę, będziemy informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz BIP na bieżąco. Katowice, dnia 2 października 2017r.

Sekretarz r.pr. Katarzyna Palka - Bartoszek

ZAŁĄCZNIKI:

obwieszczenie_dziekana_z_podpisem.pdf (rozmiar: 540.63 KB) pobierz
zalacznik_nr_1_dz_u_2015_1255_wersja_2017_01_01.pdf (rozmiar: 3930.7 KB) pobierz
zalacznik_nr_2_278_ix_2016_20_07_2016.pdf (rozmiar: 145.02 KB) pobierz
zalacznik_nr_3_lista_punktow_udzielania_npp_2018.pdf (rozmiar: 140.3 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE