2020-11-12 | EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ; WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

I rok 2021 - Komunikat dotyczący składania wniosków o wyznaczenie praktyk w Sądach

Szanowni Państwo Aplikanci,

pierwszego roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2021.

 

W związku z rozpoczęciem w styczniu 2021 r. roku szkoleniowego uprzejmie informujemy,

 iż zgodnie z Regulaminem aplikacji radcowskiej aplikant jest zobowiązany do odbywania praktyk.

 

Praktyki w ramach sądów i prokuratur przydzielane są zgodnie z miejscem zameldowania.

 

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wyznaczenie praktyk w miejscowości innej niż miejscowość zameldowania.

W przypadku konieczności zmiany miejsca praktyk przedmiotowe wnioski proszę składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2020 roku z zaznaczeniem imienia i nazwiska aplikanta oraz miejscowości i jednostki sądu (okręgowy i rejonowy) do którego dany aplikant chce być przydzielony na praktykę.

Wnioski można przesyłać pocztą bądź drogą elektroniczną na adres aplikacja@oirp.katowice.p

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE