2020-11-12 | EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ; WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

I rok 2021 - Komunikat dotyczący składania wniosków o wyznaczenie patrona

K O M U N I K A T

                Uprzejmie informujemy, iż nieprzekraczalny termin wpływu wniosków do OIRP o wyznaczenie patrona osób rozpoczynających aplikację radcowską od stycznia 2021r. mija
27 listopada 2020r. (druki w załącznikach). Niezłożenie wniosku w/w terminie będzie skutkowało wyznaczeniem osoby patrona z urzędu.

Dodatkowo osoby, które już w tej chwili są pewne, że nie będą w stanie znaleźć sobie osoby patrona winny złożyć wniosek o wyznaczenie osoby patrona z urzędu.

Jednocześnie informujemy, że osoby nad którymi patronat będą sprawować radcowie prawni wpisani na listę radców prawnych w innej Izbie niż aplikant, winny złożyć dodatkowo potwierdzoną przez Dziekana Rady, w której radca prawny mający być patronem jest wpisany na listę radców prawnych, informację o spełnieniu warunków  określonych w § 11 ust. 2  Regulaminu.

 

Prosimy o przesłanie wyłącznie drogą pocztową kompletu wymaganych dokumentów do Biura Rady OIRP w Katowicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2020r. – liczy się data wpływu do Biura Rady OIRP (a nie data stempla pocztowego).

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek.pdf (rozmiar: 120.02 KB) pobierz
oswiadczenie-patrona.pdf (rozmiar: 192.71 KB) pobierz
zgoda-patrona.docx (rozmiar: 13.78 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE