2022-03-07 | EGZAMIN RADCOWSKI

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w Katowicach dot. wymogów technicznych na egzamin radcowski w 2022r.

Komunikat  dot. wymogów technicznych przygotowania sprzętu komputerowego do zdawania egzaminów  prawniczych na egzaminie radcowskim w roku 2022

 

Na podstawie § 10 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie  przeprowadzenia egzaminu radcowskiego ( tekst  jednolity D.U 2016 poz.116  z dnia 26 stycznia 2016r).

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej  do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w Katowicach  informuje o wymogach technicznych dotyczących  przygotowania i przeprowadzenia egzaminu  radcowskiego przy użyciu   własnego sprzętu komputerowego oraz sposobie  użycia tego sprzętu  przy rozwiązywaniu zadań z części pierwszej do piątej  egzaminu  radcowskiego.

W załączeniu :

  1. Wykaz minimalnych wymagań , jakie powinien spełniać sprzęt komputerowy zdającego  dla prawidłowego działania aplikacji
  2. Instrukcja obsługi aplikacji
  3. Formularz informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z części I do V egzaminu
  4. Formularz oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie zdawania egzaminu radcowskiego wraz z deklaracją świadomości zagrożeń

 

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej  albo  przy użyciu  własnego sprzętu komputerowego, winna zostać złożona  Przewodniczącemu Komisji  Egzaminacyjnej  nie później  niż 21 dni przed  wyznaczonym terminem egzaminu , a zatem do dnia  19 kwietnia 2022 roku. Zdający  wybierający  rozwiązywanie  zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego ponadto zobowiązani są  do przedstawienia w tym samym terminie  pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków  związanych z  użyciem własnego sprzętu komputerowego wraz  z deklaracją , że znane mu są  wymienione w rozporządzeniu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu.

Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego.

 

Dodatkowo Przewodniczący Komisji informuje, że na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl (zakładka - zawodowe egzaminy prawnicze) znajduje się wersja demonstracyjna aplikacji  oraz instrukcja jej obsługi , jak też informacja o minimalnych wymaganiach, które powinien spełniać sprzęt komputerowy zdającego dla prawidłowego działania aplikacji. Przygotowanie sprzętu  komputerowego  zgodnie z podanymi parametrami jest obowiązkiem osób , które zadeklarowały taka formę rozwiązywania zadań. W przypadku wątpliwości, czy sprzęt komputerowy spełnia wymagania techniczne, zdający powinien przed egzaminem i we własnym zakresie  skorzystać z pomocy informatyka.

 

Należy też wyraźnie zaznaczyć, że tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewnia prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu.
Przygotowanie sprzętu komputerowego - zgodnie z parametrami, które zostały podane na stronie www.ms.gov.pl – jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań.

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach:

SSO Katarzyna Krziskowska

 

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze” w dniu 25 marca br., pod adresem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r  zostały opublikowane:

- dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej,

- zalecenia dotyczącego odpowiedniego przygotowania sprzętu komputerowego na egzaminy.

 

Wersję demonstracyjną aplikacji wraz z instrukcją obsługi Demo AZEP.zip.uprzejmie prosimy o pobranie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r

ZAŁĄCZNIKI:

azep-informacja-na-strone-www.pdf (rozmiar: 476.62 KB) pobierz
instrukcja-uzytkownika-azep-v-2-4.pdf (rozmiar: 942.66 KB) pobierz
3-oswiadczenie-o-akceptacji-warunkow-zwiazanych-z-uzyciem-wlasnego-sprzetu-komputerowego-2022.doc (rozmiar: 26 KB) pobierz
2_informacja-o-wyborze-sposobu-rozwiazywania-zadan-2022-r.doc (rozmiar: 29.5 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE