Praktyki w kancelariach - 2 rok 2023

 

                                                                                                          Katowice, dnia 22 grudnia 2022r.

 

 

Szanowni Państwo Aplikanci drugiego roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023

 

W związku z rozpoczęciem w styczniu 2023 r. roku szkoleniowego uprzejmie informujemy,

 iż zgodnie z Regulaminem aplikacji radcowskiej aplikant jest zobowiązany do odbywania praktyk.

W roku szkoleniowym 2023r. zajęcia praktyczne dla drugiego roku aplikacji radcowskiej będą się odbywać w ramach kancelarii świadczących pomoc prawną na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

Prosimy zatem o składanie w terminie do 3 stycznia 2023 r. Państwa pisemnych propozycji dotyczących radców prawnych prowadzących kancelarie, w których proponują Państwo odbywanie tych zajęć - o ile będzie to inna kancelaria lub inny radca prawny niż w poprzednim roku szkoleniowym.  Jeśli miejsce praktyk pozostaje bez zmian nie trzeba składać żadnego wniosku. 

W piśmie należy wskazać imię i nazwisko radcy prawnego, nazwę kancelarii oraz imię i nazwisko aplikanta, który będzie odbywał praktyki u wskazanego radcy prawnego.

Wnioski można przesyłać drogą elektroniczną na adres aplikacja@oirp.katowice.pl.
z dopiskiem 2  ROK APLIKACJI 2023.

Informujemy, iż opiekun praktyk winien spełnić wymogi przewidziane
dla patrona (§ 11 Regulaminu aplikacji).tj.:

  • jest wpisany na listę radców prawnych, i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej 4 lata,
  • nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu,
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne,
  • nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące,
  • wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona.

Aplikanci, którzy nie mają możliwości znalezienia osoby radcy prawnego, który przyjąłby ich na praktyki w 2023 roku, proszeni są o pisemną informację celem uruchomienia procedury wyznaczenia tych praktyk z urzędu przez OIRP.

 

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE