Aplikanci 2 roku aplikacji Komunikat dot. konwersatorium w dniu 19 maja 2022 z "Prawa gospodarczego" z r.pr. Januszem Wiltosem

Szanowni Aplikanci Prosimy o posiadanie ze sobą na zajęcia z r.pr. Januszem Wiltosem następujących ustaw: 1. Ustawa o fundacjach 2. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach 3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE