Komunikat w sprawie formy kolokwiów w roku szkoleniowym 2022

Informujemy, że w roku szkoleniowym 2022 kolokwia będą się odbywać w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe przepisy dot. warunków zdawania kolokwiów pisemnych przez aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej „Kolokwium” w roku szkoleniowym 2022 znajdują się w Załączniku nr 1 do uchwały nr  79/XI/2022 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  z dnia 7 lutego 2022r.  w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących podczas kolokwiów pisemnych dla I, II i III roku aplikacji w roku szkoleniowym 2022 - link ponizej.

https://oirp.katowice.pl/aplikanci/informacje-i-komunikaty/pokaz-komaplikacje-1402603834-1405893393.html

Rozwiązywanie kolokwium pisemnego dopuszczane jest w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

W przypadku chęci zdawania kolokwium na własnym komputerze aplikant organizuje sprzęt we własnym zakresie (Izba nie zapewnia aplikantom laptopów). Wówczas zgodnie z Uchwałą nr 79/XI/2022 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  z dnia 7 lutego 2022r.  w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących podczas kolokwiów pisemnych dla I, II i III roku aplikacji w roku szkoleniowym 2022   - należy złożyć OŚWIADCZENIE APLIKANTA o wyborze rozwiązania zadania podczas kolokwium pisemnego  przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o akceptacji warunków z tym związanych nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem kolokwium pisemnego. Oświadczenie takie należy złożyć w oryginale w Dziale Aplikacji OIRP w Katowicach lub przesłać w formie skanu drogą mailową do OIRP w Katowicach na adres informator@oirp.katowice.pl.

Oświadczenie musi wskazywać imię i nazwisko oraz nr AP aplikanta i musi być opatrzone własnoręcznym podpisem.

ZAŁĄCZNIKI:

wzor-oswiadczenie-aplikanta-kolokwium-pisemne-przy-uzyciu-wlasnego-sprzetu-komputerowego-2022.doc (rozmiar: 30 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE