Szkolenie - "Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów".

Szanowni Państwo

 
Uprzejmie informuję o trwających zapisach na szkolenie „ Mediacja jako  sposób rozwiązywania konfliktów" organizowane  przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy,  w formie on-line na platformie zoom.

 

Cel szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla każdego kto chciałby dowiedzieć się więcej alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, w tym o polubownym rozwiązywaniu konfliktów w drodze mediacji. Konflikty ze względu na swoją specyfikę i dynamikę dotykają wszystkich w różnych dziedzinach życia a ich rozwiązywanie nie musi niszczyć relacji, zrywać współpracy i kończyć się w sądzie.

SZKOLENIE PODSTAWOWE

W ramach szkolenia w wariancie podstawowym uczestnicy dowiedzą się i poznają:

·       prawne aspekty mediacji ,w tym mediacji transgranicznych: przepisy regulujące mediacje w
różnych krajach, informacje jak trafić do mediacji i jak zawrzeć ważną ugodę.

·       pojęcie konfliktu, główne przyczyny jego powstawania oraz kierunki jego rozwiązywania.

·       podstawowe narzędzia efektywnej komunikacyjne niezbędne w mediacji.

·       sposoby na zarządzanie emocjami i podejście do emocji własnych i innych.

·       niezbędne informacji dotyczące podstawowych technik negocjacyjnych.

Termin szkolenia: szkolenie podstawowe– 28 styczeń 2022r. piątek od godź. 09.00- 15.00, 6 godzin zegarowych


Koszt: 600 zł. brutto, zgłoszenia należy składać emailem na adres bpodraska@op.pl do dnia 24.01.2022r. na szkolenie podstawowe

Uwaga: cena 500zł. w przypadku zgłoszenia do dnia 13 stycznia 2022r.

 

Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów - Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (oirp.bydgoszcz.pl)

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE