Opłata za 1, 2 i 3 rok aplikacji w roku szkoleniowym 2018

Katowice, 21.12.2017r.

 

Szanowni aplikanci

 

Informujemy, że opłata roczna dla 1, 2, 3 roku aplikacji radcowskiej, ustalona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską z dnia 12 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 12 grudnia 2016 r. poz. 2078)  wynosi w roku szkoleniowym 2018       

5.460 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych).

Opłata płatna jest w dwóch ratach tj.:

 

- I rata w kwocie 2.730 zł              płatna do dnia rozpoczęcia zajęć teoretycznych,

- II rata w kwocie 2.730 zł             płatna do dnia 30 czerwca 2018r.

 

Należność prosimy wpłacić na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach:

 

PKO Bank Polski SA nr 35 1440 1172 0000 0000 0426 4452

 

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE