2023-03-01 | Aktualności

PRZETARG NA ZAKUP RUCHOMOŚCI

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach ogłasza o sprzedaży w trybie pisemnego przetargu ofertowego używanych mebli kuchennych wraz z wyposażeniem w postaci piekarnika, kuchenki mikrofalowej, płyty indukcyjnej za cenę minimalną 3.000,00 PLN.

 

Warunki uczestnictwa są wskazane w regulaminie dostępnym w biurze OIRP: ul. Kościuszki 223C, 40-600 Katowice.

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych nieprzezroczystych kopertach do dnia 06.03.2023r. w godzinach 09.00 - 15.00 w biurze OIRP z oznaczeniem “Oferta na zakup ruchomości”.  W wypadku przesłania oferty pocztą, za złożoną w terminie będzie uważana taka oferta, która zostanie doręczona do biura OIRP do dnia 06.03.2023r. do godz. 15.00.

 

Przedmioty sprzedaży można oglądać w dniu 03 marca 2023 w godz. 9.00 do 14.00. po uprzednim umówieniu telefonicznym - tel. 534-680-370.

 

Koszty demontażu i transportu przedmiotu przetargu są po stronie kupującego.

 

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07.03.2021r. o godzinie 10.00 w biurze OIRP.

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach ma prawo odwołania przetargu w każdym czasie.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE