2022-06-07 | Aktualności

Ankieta dot. zmian zasad etyki i regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego

W ramach konsultacji nad planowanymi zmianami zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu Krajowa Rada Radców Prawnych realizuje badanie opinii członków samorządu radców prawnych na temat uregulowań dotyczących trzech zakresów:

  • informowania przez radców prawnych o wykonywaniu zawodu i pozyskiwania klientów usług prawnych,
  • tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
  • dopuszczenia współpracy z osobami trzecimi w ramach alternatywnych struktur biznesowych, spółek z usługami cyfrowanymi oraz łączenia pomocy prawnej z działalnością nieprawniczą. Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli zrozumieć oczekiwania i potrzeby radców prawnych na zmieniającym się rynku usług prawniczych.

Chcąc dotrzeć do jak największej grupy respondentów zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie wśród radców prawnych z kierowanej przez Państwa Okręgowej Izby Radców Prawnych ankiety, do której link znajdą Państwo poniżej. Będę zobowiązany za przekazanie ankiety za pośrednictwem przyjętych w Państwa OIRP środków komunikacji z radcami prawnymi (np. ekstranet, mailing), jednak uniemożliwiającymi wypełnienie ankiety przez osoby spoza środowiska radcowskiego, co poddałoby w wątpliwość jej wiarygodność.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie badania jest dr Marek Gnusowski z Katedry Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki zostaną wykorzystane w ramach dyskusji na temat powodów zmian w przepisach KERP. Wypełnienie ankiety powinno zająć około 20 minut.

 

Ankieta będzie aktywna do 19 czerwca br., po czym jej wyniki zostaną poddane analizie, której opisowa część zostanie zaprezentowana wewnątrz środowiska radcowskiego.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (marek.gnusowski@ue.poznan.pl.).

 

Link do ankiety: https://www.webankieta.pl/ankieta/760567/ankieta-dot-zmian-zasad-etyki-i-regulaminu-wykonywania-zawodu-radcy-prawnego.html

 

Z poważaniem

Włodzimierz Chróścik

Prezes KRRP

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE